Duke University School of Law

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Duke Law School je ambiciózní a inovativní instituce, jejímž posláním je připravovat studenty na odpovědný a produktivní život v právnické profesi poskytováním přísného právního vzdělání v prostředí založeném na spolupráci, podpoře a rozmanitosti.

Jako komunita vědců poskytuje Law School také vedení na národní a mezinárodní úrovni při zlepšování porozumění právu a při zlepšování práva a právních institucí prostřednictvím veřejné služby, výzkumu a stipendia nejvyšší kvality, případně odrážející , příspěvky od vědců z jiných oborů v rámci Duke University.

Na Duke Law School mají studenti a učitelé zkušenosti a přispívají k akademické přesnosti v interdisciplinárním prostředí, které podporuje a oceňuje kreativitu a inovace. Strategické investice do fakult, klinik, interdisciplinárních středisek, právnických časopisů a dalších příležitostí pro rozvoj studentů a do technologií, jakož i podpora iniciativ a příležitostí sloužit veřejnému zájmu, zajišťují, že právnická fakulta zůstane na špici právního stipendia, služby a vzdělávání. Tyto závazky připomíná Duke Blueprint pro LEAD, soubor zásad pro růst vůdčích schopností, který informuje o rozvoji angažovaných, etických právníků, dobře vybavených pro 21. století.

Místa

Durham

Adresa, 1. řádek
Science Drive,210
27708 Durham, Severní Karolina, Spojené státy americké

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium