Pavol Jozef Safarik University Faculty of Arts

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

O nás

Katedra psychologie má akreditaci pro bakalářské a magisterské studium v ​​oboru psychologie a postgraduálního vzdělávání (PhD.) V oboru sociální psychologie a psychologie práce. V oblasti vzdělávání se naše hlavní pozornost zaměřuje na kvalitní přípravu budoucích profesionálních psychologů, kteří by byli schopni hrát své role v psychologickém výzkumu a mnoha klasických psychologických oblastech, jako jsou poradenství, psychologie škol, klinická praxe a nábor, výběr, motivace118050_Pavolpic3.JPG

Foto: Tomáš Hrivňák

Historie katedry

V roce 1968 se studium na UPJŠ stalo realitou. Jednalo se o významnou událost z hlediska UPJŠ, města a regionu a z hlediska situace a dalšího rozvoje psychologie na Slovensku. Pro uznání důležitosti otevření psychologie na UPJŠ je třeba poznamenat, že v té době bylo možné studovat psychologii v Československu pouze na čtyřech vysokých školách a tři v České republice. Do roku 1968 bylo možné studovat psychologii na Slovensku pouze na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Významnou roli při formování katedry psychologie sehrála situace v Košicích, která byla významným centrem psychologických pracovišť. Pracovali zde pracoviště ze všech hlavních oblastí využití psychologických služeb v praxi. V roce 1959 byla založena a úspěšně vedena Krajská psychologicko-pedagogická klinika a Centrum pro volbu povolání pod vedením prof. PhDr. J. Hvozdík, DrSc. O několik let později vzniklo regionální manželství a manželské poradenství. Také klinická psychologie se v Košicích vedla dobře, s nejvýraznějším reprezentativním asociativním profesorem Mgr. A. Stančák, CSc, který byl tehdy také docentem na Lékařské fakultě UPJŠ. Ve VSŽ bylo vybudováno pracoviště pro psychologii práce, které se po dokončení na počátku 70. let stalo jedním z nejvýznamnějších odborů v této oblasti na Slovensku av bývalém Československu.118051_PavolPic.JPG

Foto: Tomáš Hrivňák

Od svého otevření na UPJŠ se stal Filozofickou fakultou v Prešově vykonavatelem psychologie. Těžkost podmínek směřujících do Košic vedla díky fyzickému umístění katedry psychologie do Košic díky úsilí svého zakladatele prof. PhDr. J. Hvozdík, DrSc. Košice se staly sídlem katedry psychologie a města, kde se uskutečnilo studium psychologie. Problémy se zajištěním studia v jiném městě byly základem rostoucího úsilí o přemístění katedry psychologie a celého studia psychologie do Prešova. Vyvrcholením víceletého procesu bylo přemístění katedry v roce 1984. Vedení katedry převzalo v roce 1984 profesor PhDr. Ľ. Fábryová, CSc., Později v roce 1989 prof. PhDr. V. Kubáni, CSc. V roce 1990 profesor PhDr. J. Frejenčík, CSc. se stal vedoucím katedry psychologie. Socio-politické změny po roce 1989 přinesly návrat katedry psychologie a studium psychologie do Košic. Stalo se tak v roce 1991. Po odstoupení profesora PhDr. J. Ferjenčík, CSc., Jako vedoucí katedry byl jmenován docentem PhDr. M. Mesárošová, CSc., Později profesor PhDr. Š. Vendel, CSc.

1. 1. 1997 přišla na Prešovskou univerzitu z fakult UPJŠ v Prešově. Katedra psychologie jako součást Filozofické fakulty se stala součástí Prešovské univerzity.

Po rozdělení bývalé UPJŠ bylo prioritou zvážení vytvoření podmínek pro zřizování nových fakult v oblasti společenských a humanitních věd. Po získání akreditace pro programy ve všech třech ročnících (bakalářský, magisterský, doktorský) a po určitých organizačních opatřeních bylo v roce 2005 zahájeno studium psychologie v nově zřízeném Ústavu filologických a sociálních věd UPJŠ (předchůdce Filozofické fakulty). V té době (podzim 2005) bylo zřízeno oddělení psychologie jako pracoviště pro studium psychologie. 1. 1. 2007 se stal novým oddělením Filozofické fakulty UPJŠ.

Od svého založení se oddal psychologii na tradici studia psychologie na UPJŠ v Košicích v období 1968-1996. Zohledňuje skutečnost, že po celou dobu to bylo studium na Filozofické fakultě UPJŠ v Prešově jako osada, která se stala fakultou Prešovské univerzity. Díky tomu je celá naše historie psychologie a katedry psychologie na UPJŠ součástí současného Ústavu psychologie Filozofické fakulty Prešovské univerzity.

117587_5.jpg

Místa

Košice

Adresa, 1. řádek
Moyzesova 9, 040 59 Košice,
201 on the first floor

Košice, Košický kraj, Slovensko

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium