Polit IQ

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Moskevská státní univerzita byla založena v roce 1755 jako první ruská univerzita.

Více než 40 000 studentů (absolventů a postgraduálních) a přibližně 7 000 vysokoškoláků studuje na vysoké škole a zde přes 5 000 odborníků absolvuje obnovovací kurz. Více než 6 000 profesorů a lektorů a asi 5 000 výzkumníků pracuje pro fakulty a výzkumné ústavy.

Každoročně se moskevská univerzita účastní přibližně 4 000 mezinárodních studentů a postgraduálních studentů z celého světa.

Moskevská univerzitní kampus je extrémně složitý systém s podlahovou plochou 1 000 000 m2 v 1 000 budovách a stavbách, jehož 8 ložnic se skládá z více než 12 000 studentů a 300 km užitkových tratí.

Knihovní systém MSU je jedním z největších v Rusku se svými 9 000 000 knihami, 2 000 000 v cizích jazycích a průměrným počtem čtenářů 55 000, přičemž 5 500 000 knih ročně.

Místa

Moskva

Adresa, 1. řádek
Leninskie Gory
119991 Moskva, Moskva, Rusko