MF Norwegian School of Theology

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

MF Norwegian School of Theology (1908) je akreditovaná Specialized University v oboru teologie, religionistiky a sociálních studií. MF se nachází ve městě Oslo a má tři oddělení; Katedra teologie, Katedra náboženské výchovy a pedagogických studií, a oddělení náboženství a společnosti. MF vzdělává učenci, učitelé, ministři a další odborníci na bakalářském, magisterského a doktorské úrovni pro vedení a služeb na národní i mezinárodní úrovni.

POSLÁNÍ

MF posílí své postavení jako vedoucí školy teologie prostřednictvím výzkumu na vysoké mezinárodní úrovni excelence, šíření a uplatnění znalostí, a díky snaze o vzdělávání v kontextu svobody, důvěryhodnosti a ekumenické spolupráce, zaměřené na osobní růst a tvorbu studentů.

Místa

Oslo

Det teologiske Menighetsfakultet

Adresa, 1. řádek
Det teologiske Menighetsfakultetet, Gydas vei 4, postboks 5144 Majorstuen
0302 Oslo, Oslo, Norsko
Telefonní číslo
+47 22 59 05 00

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium