University of Oldenburg

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Profil univerzity

University of Oldenburg Carl von Ossietzky University of Oldenburg byla založena v roce 1973, čímž se stala jednou z mladých německých univerzit. Jejím cílem je nalézt odpovědi na hlavní výzvy, kterým společnost čelí v 21. století - prostřednictvím interdisciplinárního, špičkového výzkumu.

Pathways v areálu Oldenburgu jsou krátké: akademičtí pracovníci a administrativní pracovníci univerzity úzce spolupracují s využitím interdisciplinárního přístupu. Mnohé z nich jsou integrovány do zvláštních výzkumných oblastí, výzkumných skupin a evropských špičkových klastrů.

Univerzita úzce spolupracuje s více než 200 dalšími univerzitami na celém světě a je rovněž přidružena k neuniverzitním institucím v oblasti výzkumu, vzdělávání, kultury a podnikání.

University of Oldenburg připravuje více než 13 700 studentů na profesní život. Nabízí širokou škálu disciplín, od jazykových studií, kulturních studií a humanitních věd až po vědy o vzdělávání, umění a hudební vědu, ekonomické a společenské vědy, matematiku, informatiku, přírodní vědy a nové programy medicíny a vědy o zdraví zavedené v roce 2012 .

Místa

Oldenburg

Adresa, 1. řádek
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – Ammerländer Heerstr. 114-118, 26129 Oldenburg
Oldenburg, Dolní Sasko, Německo

Programy

Tato škola dále nabízí: