University Of Tuebingen Faculty Of Medicine

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Vítejte na Lékařské fakultě Eberhard Karls Universität Tübingen

Společně s klinickými odděleními Univerzitní nemocnice Tübingen a jejími ústavy lékařské péče a teoretické medicíny je Lékařská fakulta Tübingen jednou z největších zdravotnických zařízení a vysokých škol v Bádensku-Württembersku.

Naše vize

Mezinárodně uznávané aliance klinického výzkumu integrují základní výzkum zaměřený na nemoc a orientovaný na pacienty, aby vytvořili nové cesty v diagnostice, léčbě a prevenci chorobných procesů, přičemž konečným cílem je prospěch pacienta.

V tomto prostředí excelence dostávají studenti medicíny a zubního lékařství komplexní klinickou výchovu informovanou v rámci výzkumu.

Lékařská fakulta je odhodlána plnit své sociální odpovědnosti a být otevřený novým vývojům. Zavádějí se nové studijní programy a přenos technologií stimuluje průmysl a ekonomiku.

Lékařská fakulta je pověřena organizací výzkumu a výuky ve Fakultní nemocnici Tübingen. Mluvčí a výkonná ředitelka je děkan. Kancelář vedení fakulty odpovídá za řízení záležitostí Lékařské fakulty.

Místa

Tübingen

Adresa, 1. řádek
Geissweg 5
72076 Tübingen, Bádensko-Württembersko, Německo

Programy

Tato škola dále nabízí: