Hochschule Kaiserslautern - University Of Applied Sciences

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Hochschule Kaiserslautern - University of Applied Sciences je moderní univerzitou aplikovaných věd a designu. Kolem 6000 studentů a 160 na plný úvazek profesorů učit se, učit a provádět výzkum do pěti odděleními na kampusech ve městě Kaiserslautern, Pirmasens a Zweibrückenu. Četné partnerství s (mezi) národní instituce a podniky nejsou jen zárukou prakticky orientovaných studijních programů, ale také vysoké akademické kvalitě.

Univerzita se skládá z pěti oddělení:

Aplikovaná logistika a Polymerní vědy

Building & Design

Obchodní administrativa

Inženýrství

Computer Sciences / Micro Systems Technology

Fakta a čísla

Počet studentů

Aplikovaná logistika a Polymerní vědy 604

Building and Design 1300

obchodní administrativa 1540

strojírenství 1779

Informatika / Micro Systems Technology 893

Celkový -z toho v bakalářských programů -z toho ženského -z toho cizinci -z toho Campus Kaiserslautern -z toho Campus Pirmasens -z toho Campus Zweibrücken 5786 86% 29% 11% 47% 10% 43%

Zaměstnanci

Full-time profesoři 145

pedagogičtí pracovníci na částečný úvazek 14

Akademičtí pracovníci 158

Administrativní a technický personál 174

Celkový 491

Programy

Bakalář 30

mistr 19

Diplom 2

CERTIFIKÁT 4

Přenos R & D

instituty 4

Aplikovaného výzkumu se zaměřuje 3

Aktuální projekty (přibl.) 70

Hlasitost 6,397 milionů €

Zavedené průmyslové kooperace 200

Mezinárodní

Partnerské univerzity 82

Zahraniční studenti / mezinárodní držitelé pasů -z toho ženského -z toho z Turecka -z toho z PR Číny -z toho z Kamerunu -z toho z Lucemburska -z toho z Maroka -z toho z Ruské federace -z toho z Itálie 609 38% 18% 13% 10% 8% 6% 5% 4%

Studium v ​​zahraničí studentů ročně (cca.) 60

Místa

Kaiserslautern

Adresa, 1. řádek
Carl--Schurz-Str. 10 - 16
66953 Kaiserslautern, Porýní-Falc, Německo