Esslingen University of Applied Sciences

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Úvod

Inženýrské, ekonomické a manažerské, sociální a ošetřovatelské vědy tvoří pilíře výuky na Esslingen University of Applied Sciences . Přibližně 5600 studentů jsou zapsáni v 11 fakultách, které nabízejí celkem 25 mládenců a 11 mistra studijních programech .

Sítě

Díky našim místním kontaktům a globálním sítím zajišťujeme, že naše výuka je prakticky orientovaná a že existuje vysoký stupeň vzájemného přenosu. Vytváříme synergie systematickou spoluprací s našimi partnery.

Místa

Esslingen

Esslingen University of Applied Sciences, Graduate School (MBA)

Adresa, 1. řádek
Esslingen University of Applied Sciences
Flandernstrasse 101


D-73732 Esslingen, Bádensko-Württembersko, Německo
Telefonní číslo
+49-711-397-4466