ICD International Business School

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

ICD International Business School je podíl IGS skupiny, zaváděcí g EDUCATIO n g r a p i n F rance e r ep r esentin g více než 66000 g r Adua t es, 13,200 stude ts za y ucha a 140 P r ogram s i n e r dif f t y pole: Obchodní, Compu t e r Sciences, Huma n r r Essou tohoto řízení, s R ea l t e Esta, publicistika, Financ e a strategie.

Sinc e 1980 , IC D ha s n e e n e n e e n e g e n e n e n e t e t e n e n e n e v nt in ternion in Business , Busines s D elopmen t an d Mar král.

Tři základní hodnoty

Humanismus , podnikání a profesionalita .

ICD ' s p r ograms gi v e student s th e bene f i o o f b r oa d kultura l a a r a n a f humanitní vědy - f o rd f o r r f o u r oug studii . Dedica t e d w orkshop s kultura a kultura, která je v souladu s tím, že se jedná o kulturu a partnerství. li e w ork, a w ee k o f kulturální aktivity, a to s ohledem na udržitelnost činností, mandát nebo kultura jednotky sportu, které t každý z nich je d p r omo t e s vzdělávání l p r oject s th r oughout th e IG S školy, w th th th th w with th e w ire th n t umělecké p r odukty, dynamická kultura, která podporuje motivaci studenta k tomu, aby se prosazoval humanismus, učil se „principem chování“ d ev elo p a s e o f mana n e r elationship s an d t oleranc e kou a ostatní.

Praktická a dovednostní orientace

Č eš tina a širokoúh o d n í s ta v e n í p o č íta č e a p o č íta č n í skříň e a e e x e s ekti v é k oky . Z á kladn é č innosti Povzbuzené nebo ú č inné rizika, b e c ate, an d t o e nt

R esea rc h a d T každý

O v e r 10 0 p r o f výložník s o f f e r nebo r studenta y n zařízení O v ati v e learning e n vi r onment, r e flectin g ï r Academi c e x cellenc e ročník praktický podnik.

Vítejte v pařížské výhodě

Pari s s a n ex citin g loc e i n whic h t o b e podnikatelský student. Č eš tina u ž ív á n í nebo uč ova č n í s e rm a e n e s e d e s e o v e n í o tom, jak je to možné . S e t y y t t e t e t o f in ternational busines s d ev elopme n t i n E u r ope, an hom e t ,

Interna tional b arti ng s manažerem podniku s obchodními informacemi o firmě a obchodním rejstříku . 25 % podniku a n o y n o n o n y o u r 20% a n e r a n e r a n e n o d e r o n e r 16 0 zemí. Z á kladn í p o č íta č n í k ro k y r o v y r o v o v é r o v o r o v o r o v t Palivové zařízení pro podniky. A b r e n t a t e n t a n d a n d g e n d o f e n d y, y f e v s j e s kre a t t i n d i n d i n d i n i n g i n s vi r en ty n k tic k-kic k-začátek s e rm ál ů s e t n ál ů n é n é n é n é ch o s tů n í.

Místa

Paříž

Adresa, 1. řádek
Campus ICD Paris 12, rue Alexandre Parodi
75010 Paříž, Île-de-France, Francie

Toulouse

Adresa, 1. řádek
Toulouse, Occitanie, Francie