Miriam College

Úvod

Read the Official Description

Miriam (dříve Maryknoll) College je nezisková, non-stock katolická vzdělávací instituce, která nabídla programy pro mladé ženy na úrovni základní, terciární, postgraduálních a vzdělávání dospělých za více než 85 let. Instituce také podporuje specializovaná centra zabývající se vývojem osnov, výzkumu, dosah komunity a advokacii v oblastech sociálního rozvoje, výchovy k míru, environmentální studie a posílení postavení žen. Společně tyto akademické kurzy a speciální střediska pracují v souladu realizovat Miriam akademie vizi jako přední vzdělávací instituce na Filipínách.

Miriam College tvarované mnoho generací studentů v tradici akademické kvality a službě Bohu, společnosti a národa. Jsme hrdí, který vypracoval kompetentní, dobře zaoblené, principiální jednotlivce, kteří mají jasnou představu o sociálně-politické problémy doby, kteří jsou motivováni k účasti na budování národa, a za předpokladu, s pevným kulturní nadace. Právě v tomto kontextu, že Miriam College se snaží najít své místo ve formaci vedoucích žen ve službě.

Naše vize

Miriam College je přední filipínský katolický instituce učení, které tvoří vůdci v provozu, kteří kombinují pravomoc s péčí, jsou zakořeněny v filipínské kultury a asijské tradice, a přesto jsou občané světa.

Miriam College, integrací práce vzdělání s životem víry, rozvíjí osoby, zejména dívky a mladé ženy stavět filipínský národ a být spolutvůrci Božího království na zemi.

Miriam College se zavazuje k vynikající akademické programy infuzi s křesťanskými hodnotami, umocňuje moderní technologie a obohacena o národních a mezinárodních vazeb.

A konečně, Miriam College se zavazuje k vytváření a žijící v naší školní komunity samotné změny jsme se snaží realizovat ve společnosti.

Naše poslání

Miriam College, ve spolupráci s rodinami a komunitou poskytuje kvalitní a relevantní křesťanské vzdělání, které připravuje studenty, aby se stala efektivní lídři, celoživotnímu učení, a produktivní občané.

Nabízí vynikající programy na základních, terciární, postgraduální vzdělávání a vzdělávání dospělých úrovních s pomocí žáka-střed, hodnotou integraci, založených na výzkumu a inovativních přístupů.

Naše základní hodnoty

PRAVDA

Věříme v sílu znalostí a osvobozující silou pravdy. Zavazujeme se k systematické a vědecké hledání pravdy a k poctivosti a otevřenosti při stíhání. Odmítáme všechny formy klamu, falše a nečestnosti. Usilujeme o nejvyšší kvalitu duševního a akademického výkonu ve stejné době, kdy jsme uznat a ocenit moudrost srdce.

JUSTICE

Věříme, že všechny lidské bytosti by měly být stejně požehnal být zodpovědný za a užívat plodů znalostí výroby a sociálního pokroku. Zavazujeme se společnosti, kde se moc a příležitost se sdílet rovným dílem a kde "nahá oblečeni a hladové jsou krmeni." Odmítáme jakoukoli diskriminaci proti jakémukoli jednotlivci nebo jakékoli skupiny. Věříme, že v rovnosti žen a mužů a usilovat o podporu a různorodé a vzájemně závislé lidské společenství, v nichž práva, sociální péče a posílení postavení lidí jsou centrálně ceněny.

PEACE

Domníváme se, že bychom měli být mír-stavitelé. Věříme také, že mír znamená nepřítomnost násilí, jakož i přítomnost hodnot, postojů, chování a způsob života na základě nenásilí a dodržování základních práv a svobody každého člověka. Odmítáme násilí každé formě a v každé sociální interakce a všechny instituce. Zavázali jsme se k práci pro kreativní a konstruktivní způsoby řešení konfliktu a posílení starostlivé a láskyplné vztahy mezi všemi lidskými bytostmi a mezi lidmi a zbytkem stvoření.

BEZÚHONNOST stvoření

Věříme, že Bůh povolal, abychom byli správci všeho stvoření, a že blahobyt a štěstí budoucích generací spočívat na udržitelných a spravedlivých systémů a procesů výroby a spotřeby. Odmítáme ničení životního prostředí a plýtvání přírodními zdroji. Zavazujeme se, že starat se o zemi a vykonávat životní styl, který udržuje zdraví planety, na které celý život závisí.

This school offers programs in:
  • Angličtina

Vidět MA » Zobrazit magisterské programy » Vidět Magisterské diplomy » Vidět BBA programy » Vidět BA programy » Vidět BSc programy » Vidět Diplomovaný specialista »

Programs

Tato škola dále nabízí:

MA

Master Of Arts V Lidských Zdrojů A Rozvoji

Campus forma Denní studium November 2018 Filipíny Bangalore

Master of Arts v lidských zdrojů a rozvoj programu je program, teze navržen tak, aby vybavit absolventy s dovednostmi a kompetencemi, aby plně stát osoby, Human Resource fungovat v jejich profesní úsilí. [+]

Master of Arts v a rozvoje lidských zdrojů (PRÁCE TRACK)

Master of Arts v lidských zdrojů a rozvoj programu je program, teze navržen tak, aby vybavit absolventy s dovednostmi a kompetencemi, aby plně stát osoby, Human Resource fungovat v jejich profesní úsilí. Snaží se připravit, aby se staly účinnými prostředky pro sociální transformace.

Základní kurzy: (7 jednotek)

HD 201 Vývojová psychologie (3) HD 202 Metody výzkumu a statistiky (3) MCEV MC Etika a hodnoty (1)

HLAVNÍ CHODY: (18 kusů)

VED 202 Proces hodnot rozvoj (3) HRVD 210 řízení lidských zdrojů v organizaci (3) HRVD 214 Organizační chování (3) HRVD 215 Organizační Developments (3) HRVD 217 Vzdělávací program Design a skupina facilitace (3) HRVD 219 Industrial Psychology (3) HRVD 220 Efektivní Vyjednávací dovednosti pro lidských zdrojů (3) HRVD 221 Manažerské finance (3) HRVD 222 Zaměstnanecké vztahy (3) HRVD 224 Trendy a problémy v oblasti lidských zdrojů (3) HRVD 225 Seminář lidských zdrojů a řízení (3) HRVD 229 Kariérní rozvoj a správa (3) CE 218 strategického plánování a řízení (3) ... [-]

Master Of Arts V Migračních Studií

Campus forma Denní studium November 2018 Filipíny Bangalore

Migrační Studies Program je interdisciplinární program zavazuje ke kritickému studiu a analýze současných problémech a výzvách v oblasti migrace. [+]

Master of Arts v migračních studií (práce) / Master in migračních studií (Non práce)

Migrační Studies Program je interdisciplinární program zavazuje ke kritickému studiu a analýze současných problémech a výzvách v oblasti migrace. Program čerpá teorie a znalosti z různých oborů společenských věd, aby pochopili multi-dimenzionální charakter migrace jako sociální proces, který inter-spřádá s politiky, ekonomiky, kultury, právních systémů a jiných sociálních sil, které doléhají na osoby překračujících zeměpisné hranice. Konkrétní zaměření programu je průřezovým tématem pohlaví jako klíčový prvek v procesu migrace. Absolventi tohoto kurzu se očekává, že získat širší perspektivu a znalosti o povaze migrace jako součást globalizačních procesů, které mají sociální, ekonomické a politické dopady a rozměry.... [-]


Magistr

Magistr Ve Strategickém řízení Lidských Zdrojů

Campus forma Denní studium November 2018 Filipíny Bangalore

Strategické řízení lidských zdrojů je anon-teze program, jehož cílem připravit postgraduální studenty k řešení složitosti a výzvami řízení dnešní pracovní síly. [+]

Mistr v STRATEGICKÉ Řízení lidských zdrojů (NON-PRÁCE stopy)

Strategické řízení lidských zdrojů je anon-teze program, jehož cílem připravit postgraduální studenty k řešení složitosti a výzvami řízení dnešní pracovní síly. Obsah Program poskytuje komplexní pokrytí hlavních odpovědností lidských zdrojů zaměřených na strategické a provozní aspekty, formulaci a provádění systémů, lidských zdrojů, které produkují zaměstnanců kompetence a chování firma potřebuje k dosažení svých strategických cílů; a rozvíjet organizační kultury, které podporují inovace a flexibilitu.

Kurzy zahrnovat jak teoretické i praktické úvahy v profesní rozvoj mužů a žen v oblasti lidských zdrojů v takových prostředí jako obchod, průmysl, vlády a neziskových organizací a institucí. ... [-]


Master Of Arts / Magistr V Mezinárodních Studiích

Campus forma Denní studium November 2018 Filipíny Bangalore

Absolvent Program se snaží prohloubit porozumění nový vývoj, emergentní složitosti a přetrvávajících problémech spojených s globalizací. [+]

Master of Arts / Master in mezinárodní studia

Absolvent Program se snaží prohloubit porozumění nový vývoj, emergentní složitosti a přetrvávajících otázek spojených s globalizací, s důrazem na globálním řízení, že výzva teorie a praxe v mezinárodních vztazích a rozvoje. Cílem celého kurzu je produkovat absolventy, kteří jsou akademicky a technicky připravené být prostředníky pro sociální změny a spravedlivější rozvoj podporovaný z hlediska globálních-regionální-místní interakcí.

Hlavní Předměty Teoretické Perspektivy a problémy v mezinárodních studií Lidských práv a humanitárního práva Mezinárodnímu míru a bezpečnosti Metody výzkumu v mezinárodních a rozvojových studií Rozvojové teorie a strategie MC Etika a hodnoty Global Governance: OSN a občanské společnosti Migrace a rozvoj Globální politická ekonomie Nový regionalismus Sociální hnutí a sociální změny Analýza Gender ve vývoji Mezinárodní obchod a finance Globální problémy Lidská práva Mezinárodní žen Kreativní a transformační vedení Intenzivní Orientace kurz na zkoušku zahraniční služby důstojnického Souborná zkouška Práce Psaní [-]