Přečtěte si oficiální popis

Universidad Nacional de La Pampa , se sídlem ve městě Santa Rosa, provincie La Pampa, je veřejnoprávní subjekt, autonomní a autarkický, jehož cílem je interpretovat potřeby společnosti a dynamizovat její změny. , jakož i propagace, šíření a zachování kultury. Tento cíl naplňuje v přímém a stálém kontaktu s univerzálním myšlením a věnuje zvláštní pozornost regionálním a národním problémům.

Univerzita přispívá k rozvoji kultury v rámci humanistické koncepce prostřednictvím studií, vědeckého a technologického výzkumu a umělecké tvorby. Šíří myšlenky, úspěchy vědeckých a uměleckých úspěchů, vzdělávání a různé způsoby komunikace znalostí. Má především za cíl vytvářet demokratické muže.

Univerzita je komunitou učitelů, studentů, absolventů a nepedagogických pracovníků. Hledá integrální a harmonické formování svých složek a v nich vnáší morální spravedlnost, občanskou odpovědnost a demokratické přesvědčení. Formovat originální výzkumné pracovníky, kvalifikované odborníky a učitele kariéry, sociálně angažované a ochotné sloužit modelu politicky svobodné, ekonomicky nezávislé a sociálně spravedlivé země. Řídit absolventy ve vyučovacích a výzkumných úkolech a skrze ně, jejich vztah ke společnosti. Rozvíjí příklady autoevaluace při hledání zlepšení akademických činností.

113791_photo-1523240795612-9a054b0db644.jpgPriscilla Du Preez / Unsplash


Univerzita je v podstatě demokratická a jako taková potvrzuje a hájí demokratickou doktrínu. Vydává se v ideologických, politických a náboženských záležitostech, zajišťuje v rámci svého okrsku nejširší svobodu výzkumu a projevu, ale nebere v úvahu fakta a společenské, politické a ideologické procesy, ale studuje je vědecky a snaží se poskytnout řešení k překonání ,

Univerzita kromě svého specifického úkolu studijního centra a vysokoškolského vzdělávání usiluje o rozšíření přínosů svého přímého kulturního a společenského působení prostřednictvím rozšíření univerzity.

Univerzita studuje a objektivně vystavuje své závěry o národních problémech a poskytuje technické poradenství státním institucím, které jsou schopny uzavírat dohody se soukromými institucemi za předpokladu, že jejich povaha odpovídá obecnému zájmu.

Programy se vyučují na:
  • španělština

Tato škola dále nabízí:

Manažerské kurzy

Universidad Nacional de La Pampa

Absolvent této kariéry bude mít teoreticko-metodologický a praktický výcvik se schopností působit jako prostředek změny, přispět k rozvoji alternativních strategií, které ... [+]

Absolvent této kariéry bude mít teoreticko-metodologický a praktický výcvik se schopností působit jako prostředek změny, přispět k rozvoji alternativních strategií, které zlepšují výrobní systémy s environmentálními kritérii.

"Magisterský titul v zemědělské výrobě v polosuchých regionech" umožní svým absolventům:

Prohloubit znalosti o provozu výrobních systémů v polosuchém prostředí.Rozvíjet kapacity pro provádění vědeckých studií podle zásad a základů udržitelnosti, které přispívají k rozšiřování znalostí o zemědělské produkci v těchto scénářích.Poskytovat nástroje pro rozvoj kapacit souvisejících s plánováním, monitorováním a řízením těchto výrobních systémů.cíle... [-]
Argentina Santa Rosa
Kontaktuj školu
španělština
Denní studium
30 měsíce
Kampus
Přečtěte si více v češtině