CESIF

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

CESIF

CESIF v Äíslech

CESIF je soukromá narozený v roce 1990, jejíž Äinnost je zamÄÅena na farmaceutické, nutraceutical, biotechnologie, potravináÅství, chemickém, kosmetickém a - obecnÄ - ve vÅ¡ech souvisejících odvÄtvích souvisejících se zdravím.

grafický

vyhlídka

Odkaz svÄt vzdÄlávání a poradenství vysoce specializovaná, což pÅispívá k rozvoji farmaceutického, biotechnologie, potravináÅství, chemický a kosmetický průmysl; základní technika pro ekonomiku.

mise

Zavázala k hospodáÅskému a sociálnímu pokroku v oblastech, kde působí, stejnÄ jako jsou zapojeny do jakékoliv Äinnosti, jež je nedílnou souÄástí téže spoleÄnosti.

Hodnoty

hodnoty

Místa

Španělsko online

Adresa, 1. řádek
Španělsko online, Španělsko