Vysoké školy v

Podrobné informace o různých studijních míst

Klikněte na níže uvedené odkazy si můžete přečíst informace o studiu v různých zemích. My 'll vám s obecnými fakty o zemích, a řeknu vám, o místních systémů vysokoškolského vzdělávání, školné, nahromadění akademického roku, možnosti studia pro zahraniční studenty a mnoho dalšího. Najdete zde také některé užitečné tipy a praktické informace o zdravotním pojištění, studentské vízum a životních nákladů.

Vysokoškolské možnosti po celém světě

Navazující studium, ať už jako magisterské studium, MBA nebo krátké kurzy, jsou stále více žádané v naši moderní společnosti, která se vyznačuje procesy specializace a globalizace. V některých zemích jsou navazující studium, certifikované a diplomové kurzy dokonce ještě žádanější než bakalářské programy. Magisterské, doktorandské studium stejně jako krátkodobé kurzy existují ve všech akademických oborech, které je možné si představit a to na mnoha univerzitách po celém světě. Každý si může z této nabídky vybrat odpovídající studium, které bude vyhovovat jeho individuálním potřebám.

Nabídka různých tipů univerzit a škol terciálního vzdělávání je velice bohatá. Jednotlivé státy se pochopitelně liší ve své nabídce i detailech, ale většinu škol je možné zařadit do následujících skupin:

 • univerzity se všeobecným zaměřením, které se věnují jak výuce, tak výzkumu a široké spektrum akademických disciplín

 • obchodní školy se zaměřením na MBA a jiné programy oblasti obchodu

 • technické instituce se zaměřením na vědní obory, technologii, inženýrství a matematiku

 • umělecké instituce se zaměřením na uměnovědné obory jako je sochařství, malířství, divadlo a tanec

 • vzdělávací instituce se zaměřením na pedagogiku škol primárního a sekundárního vzdělávání

Magisterští studenti univerzit s výzkumným zaměřením mohou očekávat nabídku účasti na výzkumných projektech. Magisterská studia jiných univerzit často také vyžadují práci na specifických projektech, ale v naprosté většině případů se spíše zaměřují na přednášky a semináře než na praktické dovednosti. Doktorandská studia téměř vždy vyžadují originální výzkum a dizertační práci.

Zájemci o studium mohou také zvážit studium v zahraničí, zvláště pokud se zaměřují na specializované akademické disciplíny jako např. mezinárodní obchod Blízkého Východu. Stále více studentů terciálního vzdělávání (vysokých škol nebo univerzit) studuje v zahraničí, nehledě na studijní obor. Podle Statistického úřadu (Institute for Statistics UIS)  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) studuje každoročně 4 milióny studentů v cizině, téměř dvojnásobek co v roce 2000. Studenti z Východní Asie a Oceánie přitom tvoří 28% z celkového počtu, studenti ze Severní Ameriky a Evropy pouze 15%. Mezi zeměmi, které vysílají nejvíce studentů do ciziny, jsou Čína, Indie a Korejská republika. Kolem 6% studentů pak je ze Střední Asie, zhruba 5% studentů z oblasti subsaharské Afriky. Mezi nejžádanější země  mezinárodních studentů patří USA, Velká Británie, Austrálie, Francie, Německo a Japonsko.

Mnoho studentů je zapsáno do distančního studia nebo studia online v jiné zemi, než ve které žijí. Tito studenti nejsou zahrnuti ve statistice UIS UNESCO, takže celkový počet studujících v zahraničí bude přesahovat 4 milióny.

Nejčastější důvody studia v zahraničí jsou:

 • Možnost výběru toho nejlepšího programu zvoleného akademického oboru. Některé obory je navíc možno studovat jen v několika málo zemích, nejlepší studijní programy pak nalezne  pouze v určitých regionech, tak např. zájemce o studium budhismu najde nejlepší programy v Thajsku.   
 • Samotné studium v jiné kultuře. Studenti magisterských programů, doktorandského studia nebo krátkých kurzů regionálních studií by měli zvážit program vyučovaný právě v daném regionu, aby získali celkové kulturní porozumění. Studenti, kteří chtějí pracovat v oblasti mezinárodního obchodu tak mohou získat pobytem v jiné kultuře nenahraditelnou zkušenost ve své kariéře.
 • Zlepšení jazykových dovedností u programů, které jsou vyučovány v jiném než mateřském jazyce studentů. Mnoho mezinárodních magisterských a doktorandských programů je nyní vyučováno v angličtině dokonce i v anglicky nehovořících zemích, nicméně pobyt v této zemi nebo jazykové kurzy mohou zlepšit jazykové dovednosti studentů.

Studenti, kteří zvažují navazující magisterské studium, mohou při svém rozhodování zda budou studovat ve své zemi nebo v zahraničí, vzít v úvahu následující kritéria:

 • Výdaje za studium včetně životních nákladů. V některých zemích se platí levné školné, někde je studium zadarmo, toto ale mohou kompenzovat vysoké životní náklady. Mnoho zemí a univerzit však nabízí stipendia nebo jiný typ finanční pomoci, přičemž některé z nich jsou speciálně pro mezinárodní studenty. Země se také různí v otázce, jak moc je povoleno zahraničním studentům pracovat, v některých zemích to dokonce není možné vůbec. Výdaje na zdravotní pojištění se také liší od jedné země k druhé. Kvalitu studia získaného v zahraničí spolu s kulturním obohacením a jazykovými dovednostmi však nelze srovnávat s výší výdajů na studium v cizině. Veškeré akreditované magisterské programy musí odpovídat mezinárodním vysokým požadavkům, přesto se liší vyučovací metody jednotlivých škol, programů a kultur. Nutno poznamenat, že někteří studenti mají pocit, že se v cizí řeči naučí mnohem méně.
 • Nezbytné jazykové schopnosti. Pokud studenti nejsou na potřebné jazykové úrovni v kýženém jazyce, mohou strávit rok navíc jazykovou přípravou. Někteří studenti tuto dovednost dokáží získat ve své rodné zemi, jiné potřebují nezbytná rok pobytu v cizině.
 • Nabízená forma studia jako full-time, part-time, online nebo distanční vzdělávání. Většina zemí od mezinárodních studentů vyžaduje full-time studium a pobyt v dané zemi. Ovšem studenti, kteří již žijí nebo pracují v cizině, mohou studovat na principu part-time. Vedle toho existuje ještě forma online nebo dálkové studium, které umožňují svým studentům velké množství flexibility.
 • Vliv studia na ostatní členy rodiny 8pro studenty, kteří mají rodinu). Někde bude jistě potřeba, aby i ostatní členové rodiny ovládali jazyk dané země. V některých zemích není dovoleno pracovat ani manželům studentů.

Prohlédni si nabídku našich univerzit po celém světě. Pokud již víš, jaký program hledáš, můžeš přímo zadat kýženou zemi nebo zvolený obor. Pokud nevíš, prolistuj si naší databází a přečti si více o jednotlivých programech, které tě budou zajímat.

 

Čtěte více Méně