Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Yale University Yale College

Yale University Yale College

Yale University Yale College

Úvod

Yale College nabízí vzdělání svobodných umění, jehož cílem je pěstovat široce informovaný, vysoce disciplinovaný intelekt, aniž by předem specifikoval, jak bude tento intelekt použit. Takový přístup k učení považuje vysokou školu za fázi zkoumání, místo pro uplatnění zvědavosti a příležitost k objevování nových zájmů a schopností.

Vysoká škola se nesnaží primárně školit studenty o podrobnostech dané kariéry, i když někteří studenti si mohou zvolit, že dostanou více této přípravy než ostatní. Namísto toho je jeho hlavním cílem vštípit znalosti a dovednosti, které si studenti mohou osvojit při jakékoli práci, kterou si nakonec zvolí.

Tato filozofie vzdělávání odpovídá té, která je vyjádřena v Yaleově zprávě z roku 1828, která rozlišuje mezi „rozšířením [schopností mysli] a jejich uložením se znalostmi“. Získávání faktů je důležité, ale naučit se kriticky a kreativně myslet různými způsoby má přednost.

Podrobné vysvětlení akademických a administrativních podrobností vysokoškolských osnov lze najít v Yale College of Study Programmes (YCPS).

Místa

  • New Haven

    New Haven, Spojené státy americké

    Otázky