Keystone logo
William Penn University

William Penn University

William Penn University

Úvod

William Penn University poskytuje vzdělávací zkušenost se zaměřením na vůdcovství, technologii a Quakerovy principy jednoduchosti, vytváření míru, integrity, komunity a rovnosti.

Tyto cíle určují, jak se budou dodržovat zásady uvedené v prohlášení o poslání a jak bude univerzita poskytovat svým studentům vzdělávací příležitost prostřednictvím akademických programů univerzity a spolurozhodovacích oddělení.

Na William Penn University není naše mise pouze souborem cílů, které, jak doufáme, dosáhneme. To je to, kdo jsme v našem jádru. Je to víra, že každý jedinec má hodnotu a zaslouží si přístup ke kvalitnímu vzdělání. Že jsou to právě naše rozdíly, díky nimž jsme opravdu silnější. Naše principy Quaker jsou pilíři skutečného vedení v dnešním světě.

Věříme v jednoduchost, mír, integritu, komunitu a rovnost. Věříme, že vzdělání je pro všechny, protože v každém je hodnota. Věříme, že budeme oslavovat naši křesťanskou víru, necháme ji rámcovat náš pohled na svět 21. století a zároveň přivítat ty, kteří mají jinou duchovní víru. A věříme, že vzdělání přináší v životě mnoho odměn a odpovědnost za využití našich znalostí pro službu druhým.

William Penn University je akreditována komisí pro vyšší učení (HLC).

Místa

  • Oskaloosa

    West Trueblood Avenue,201, 52577, Oskaloosa

    Otázky