Keystone logo
VID Specialized University

VID Specialized University

VID Specialized University

Úvod

VID Specialized University má více než 4500 studentů v sedmi areálech ve čtyřech městech; Bergen, Oslo, Sandnes a Stavanger. VID má dlouhé tradice a zkušenosti ve zdravotnictví, sociálních vědách a teologických studiích.

V celé síti máme 50 studijních programů. VID Specialized University Vysoká škola vznikla 1. ledna 2016 po sloučení čtyř norských institucí: Diakonhjemmet University College v Oslu a Sandnes, Betanien University College v Bergenu, Haraldsplass Deaconess University College v Bergenu a MHS - School of Mission and Theology ve Stavangeru. Betanien University College nabízí klinická studia pro mezinárodní výměnné studenty v rámci lékařské a chirurgické praxe, duševního zdraví a domácí péče. Diakonhjemmet University College byla založena v roce 1890 jako soukromá, nezisková vysoká škola. Na tomto základě nyní akreditovaná vysokoškolská instituce zahrnuje asi 2300 studentů a 160 fakult a zaměstnanců.

vid

122668_VID_pic_5.jpg

Základní hodnoty školy jsou shrnuty v jejím sloganu: „Věnováno lidem“. Tyto hodnoty také odrážejí akademické zaměření akademie, které je zaměřeno výhradně na zdravotně sociální a církevní programy na všech úrovních (bakalářské, magisterské a doktorské) a je podporováno pokračujícím výzkumem ve všech oblastech. Haraldsplass Deaconess University College (HDUC) je soukromá, nezisková, křesťanská, akreditovaná vládou financovaná University College v Norsku. Je známo na vysoké profesionální úrovni a spokojenosti studentů.

Vysoká škola se zaměřuje na internacionalizaci a přibližně 50% bakalářských studentů má během studia kratší nebo delší pobyt v zahraničí. MHS-School of Mission and Theology je soukromá specializovaná univerzita ve vlastnictví Norské misijní společnosti (NMS), která se zavázala k vysoce kvalitnímu vzdělávání a výzkumu souvisejícímu s globálními pohledy na poslání církve i náboženskými a kulturními setkáními.

vid

Místa

 • Oslo

  184 Vinderen, NO-0319 Oslo, NO-0319, Oslo

  • Bergen

   Ulriksdal 10, 5009, Bergen

   • Sandnes

    Vågsgaten 40, 4306, Sandnes

    • Stavanger

     Misjonsmarka 12, 4024, Stavanger

     Otázky