Keystone logo
University of Utah

University of Utah

University of Utah

Úvod

Vysoká škola humanitních věd je druhou největší na akademické půdě a je jádrem poslání University of Utah a zkušeností s vysokoškolským vzděláváním. Skládá se ze sedmi akademických oddělení a osmi interdisciplinárních center, včetně dvou národních středisek zdrojů (Asia Center a Střediska pro latinskoamerická studia) a jednoho národního střediska jazykových zdrojů, které sídlí ve Středisku pro výuku a výzkum druhého jazyka.

Vysoká škola také hostí řadu interdisciplinárních programů, včetně mírových a konfliktních studií, mezinárodních studií a celostátně uznávaného programu absolventů humanitních věd v oblasti životního prostředí. Vysoká škola spolupracuje na výzkumu a výuce s odděleními a vysokými školami po celé univerzitě.

Humanitní vědy nás učí zpochybňovat svět kolem nás, abychom lépe porozuměli našemu místu v něm. V humanitních oborech se snažíme porozumět nuancím kulturních problémů, interpretovat lidskou zkušenost a ocenit sílu slov a myšlenek. Studiem humanitních věd rozšiřujeme naše historické, etické, sociální a mezinárodní perspektivy a současně se zdokonalujeme intelektuálně a kreativně.

Místa

  • Salt Lake City

    Presidents' Circle,201, 84112, Salt Lake City

    Otázky