Keystone logo
Utah State University College of Science

Utah State University College of Science

Utah State University College of Science

Úvod

Vědecky gramotná komunita, která oslavuje inovace a rozmanitost a zahrnuje rozhodování založené na důkazech.

Vytvářet, sdílet a aplikovat nové znalosti v rámci našich akademických i širších komunit a trénovat studenty v prostředí, které podporuje růst a inspiruje řešení společenských a environmentálních výzev.

Naše cíle směrem k této misi

• Podporovat inovativní výzkum s cílem rozvíjet základní vědu a plnit místní a globální výzvy

• Zapojte studenty do výzkumu a inspirujte se v sebepoznávání

• Podporovat excelence a inkluzivnost ve vědeckém vzdělávání

• Sdělit veřejnosti hodnotu vědy a myšlení založeného na důkazech

Místa

  • Logan

    Old Main Hill, 84321, Logan

    Otázky