Keystone logo
University of Applied Arts Vienna

University of Applied Arts Vienna

University of Applied Arts Vienna

Úvod

Jako přední centrum excelence v umění a výzkumu je Angewandte uznáván na národní i mezinárodní úrovni.

 • Projekty a akce nejvyšší kvality jsou vyvíjeny ve všech uměleckých a výzkumných oborech Angewandte. Angewandte zaujímá vedoucí postavení v rakouském umění a kultuře.
 • V oblasti uměleckého výzkumu hraje Angewandte v Rakousku klíčovou roli a také získala mezinárodní uznání. Opakující se úspěch aplikací podaných z univerzity do programu rakouského vědeckého fondu (FWF) pro umělecký výzkum (PEEK) svědčí o jeho vysoké úrovni úspěchu.
 • Vynikající mezinárodní umělci a vědci ve všech oborech Angewandte poskytují zásadní impulsy pro rozvoj svých jednotlivých disciplín i za hranicemi svých disciplín - ať už jde o jejich umělecká díla, v jejich publikacích, v organizaci výstav, na uměleckém trhu. , v kreativním průmyslu nebo prostřednictvím jejich mediální přítomnosti.
 • Angewandte má k dispozici hustě tkanou a strukturálně dobře zavedenou síť mezinárodně uznávaných institucí a odborníků, která poskytuje četné možnosti spolupráce národním a mezinárodním partnerům a zúčastněným stranám.

Students learning together


Angewandte svými akcemi poskytuje účinné impulsy při formování společnosti.

 • Transdisciplinárně koncipované projekty v čele s Angewandte mají pověst pravidelného poskytování relevantních impulsů a příspěvků do procesů sociálního rozvoje.
 • Absolventi Angewandte, jako profesionálně úspěšní, inovativní, kriticky smýšlející, zodpovědní a transgresivně uvažující osobnosti, mohou hrát formativní roli při formování uměleckého světa, kreativního průmyslu i mimo něj.
 • Jako hlavní centrum pro akce a výstavy, Angewandte těží z nadcházející architektonické obnovy a expanze, která zvyšuje jeho potenciál přímo komunikovat relevantní umělecké a vědecké znalosti pro různé cílové skupiny ve společnosti.
 • Relevantní diskurzy v politice kultury a vzdělávání se aktivně rozvíjejí a formují pomocí příspěvků Angewandte.


Angewandte zásadním způsobem přispívá k posílení Rakouska jako inovačního centra.

 • Tím, že interdisciplinárně kombinuje své vlastní interní odborné znalosti s příslušnými výzkumnými partnery, přispívá Angewandte k různým konstelacím projektů k plnění inovativních a sociopolitických cílů.
 • Absolventi, účastníci kreativního průmyslu (např. Nově založené nebo inovativně zaměřené malé a střední podniky), partneři spolupráce a další zúčastněné strany využívají znalosti, podpůrné odborné znalosti a služby nabízené Angewandte (např. Při získávání finančních prostředků od Granty EU).
 • Angewandte tak plní můstkovou funkci mezi národními a mezinárodními protagonisty, přičemž tato funkce současně zajišťuje jeho trvalé ukotvení v příslušných oblastech praxe.


Na Angewandte je rozdíl - obsahový, metodický, kulturní - vnímán jako výzva a příležitost k zapojení do konstruktivně kritické interakce.

 • Při udržování aktuálních základních cílů Angewandte s dnešním světem jsou kreativní nápady a energie vizuálního a mediálního umění, designu, architektury, estetiky, historie umění a přírodních a kulturních věd přivedeny do živé a respektující interakce. Takto lze udržet náročnou rovnováhu mezi esteticko-uměleckými požadavky a očekáváními zaměřenými na výsledky.
 • Souhra různých tvůrčích perspektiv vyvolává inkluzivní metody přístupu, které zajišťují odpovědnou a dobře informovanou interakci se sociopoliticky nebo ideologicky nabitými otázkami.

Místa

 • Vienna

  Vienna, Rakousko

Otázky