We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

University of Washington - Information School

University of Washington - Information School

University of Washington - Information School

Úvod

Informační školy se zajímají o vztah mezi informacemi, technologiemi a lidmi. Absolventi informačních škol využívají své odborné znalosti pro rozvoj vědy, obchodu, vzdělávání a kultury. Tato odbornost je získávána vyšetřováním hnutí iSchool ohledně použití a uživatelů informací, jakož i informačních technologií a jejich aplikací.

V praxi tato informační orientace poskytuje zaměření na organizační a sociální otázky související se způsoby, jakými lidé vytvářejí, ukládají, nacházejí, manipulují a sdílejí informace. Absolventi informačních škol jsou zběhlí v navrhování, zdokonalování a budování informačních systémů. Jsou naladěni na potřeby, které vedou lidi k hledání informací.

Zabývají se problémy, jako je přístup, soukromí a použitelnost. A chápou stále složitější sociální a organizační prostředí, ve kterém se lidé snaží naplnit své informační potřeby - v teoretickém, virtuálním a fyzickém prostoru. Jsou etablovateli transformační síly informací, jsou-li aplikovány eticky a efektivně.

Místa

  • Seattle

    Northeast Grant Lane,1851, 98105, Seattle

    Otázky