Keystone logo
University of Salzburg

University of Salzburg

University of Salzburg

Úvod

Z_GIS je interdisciplinární kompetenční centrum pro geoinformatiku, které integruje základní a aplikovaný výzkum s postgraduálním vzděláváním a terénními aktivitami. Aplikací inovativních prostorových konceptů a metod přispíváme k řízení našich společností, podniků a prostředí. Jako mezifakultní oddělení rozvíjíme geoprostorové kompetence napříč obory a nabízíme postgraduální studijní programy v režimech rezidenčního a distančního vzdělávání. Naše globální síť partnerů z akademické sféry a průmyslu navíc slouží jako silná platforma pro společný výzkum a výměnu studentů a učitelů - podporuje celosvětovou geoprostorovou komunitu a posiluje povědomí o prostorové dimenzi sociálních a přírodních jevů.

Místa

  • Salzburg

    Kapitelgasse,4/6, 5020, Salzburg

    Otázky