Keystone logo
University of Ostrava Mistr anglické filologie
University of Ostrava

Mistr anglické filologie

Ostrava, Česká republika

2 Years

Angličtina

Plný úvazek

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 2 600 / per year

Na kampusu

Stipendia

Prozkoumejte možnosti stipendií, které vám pomohou financovat vaše studium

Úvod

Po sobě jdoucí magisterský studijní program "Anglická filologie" je anglická jazyková verze studia Anglická filologie; navazuje na bakalářský studijní program stejného jména. Cílem programu je vytvořit absolventy, kteří jsou specialisté na anglickou filologii - zkušení uživatelé angličtiny (C2 ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky) s důkladnou znalostí anglické lingvistiky a hlubokou znalost literatury a kultury angličtiny které se seznámí s odbornou literaturou v těchto oborech a dalšími informačními zdroji.

111165_JD8C0810.jpg

Profil absolventa

Vědomosti specifické pro danou disciplínu

Absolventi dvouletého po sobě jdoucího magisterského studia mají širokou škálu kompetencí ve filologických oborech. Jejich znalosti demonstrují kvalitativní a kvantitativní vývoj teoretických znalostí, myšlení a uvědomění získaných v rámci jejich bakalářských studií anglické filologie. Kurzy v oborech, jako je jazyková pragmatika, textová lingvistika, kontrastivní jazyková analýza a sociolingvistika, umožňují studentům získat komplexní přehled o disciplíně. Kurz v historické gramatice jim umožňuje nahlédnout do diachronní dimenze jazyka a lingvistiky. Absolventi získají také hlubší znalosti literatury a kultury Velké Británie (středověké anglické literatury) a USA (Vybrané kapitoly z literatury).

Odborné dovednosti

Absolventi jsou schopni aplikovat dovednosti a metody v oblasti lingvistiky. Jsou schopni porovnávat jazyky různých typů a různých jazykových skupin (jazyková typologie) a jsou schopny provádět základní jazykový výzkum (jazykový seminář). Mají také znalosti o širších kulturních a společenských souvislostech vyplývajících z úlohy angličtiny jako globální lingua franca (kapitoly z britských studií a literatury, kapitoly z amerických studií a literatury). Absolventi disponují potřebnými teoretickými a praktickými dovednostmi, které jim umožní dostatečně analyzovat, interpretovat a hodnotit otázky spojené s různými aspekty (proti-) kulturního života v současné anglicky mluvící společnosti, včetně současných interkulturních vlivů a změn (Kalifornský sen, Interkulturní komunikace, Pohlaví studie, americká counterculture, rodné jazyky a kultury Severní Ameriky). Absolventi jsou schopni samostatně a efektivně plnit zadané úkoly a rozvíjet své znalosti a dovednosti na vyšší úrovni (v doktorských studiích) nebo v programech celoživotního učení.

Obecné kompetence

Díky své jazykové kompetenci, specifickým disciplínám a zvláštním znalostem a dovednostem jsou absolventi tohoto programu schopni vykonávat profesní kariéru v České republice iv zahraničí. Jsou schopni aplikovat své znalosti a dovednosti ve výzkumu a dalších formách práce na akademických institucích. Jsou schopni vykonávat kariéru jako odborníci v institucích, organizacích a firmách veřejného a soukromého sektoru (zejména v mezinárodních odděleních těchto organizací), jakož i ve firmách poskytujících konferenční služby a pořádání kulturních, mezikulturních a humanitních akcí a aktivit . Absolventi jsou také schopni absolvovat postgraduální studium.

111161_Kopie-souboru-Ostrava.jpg

Vstupné

Přijímací řízení nezahrnuje přijímací zkoušku. Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 1. jejich předložené osvědčení o jazykové způsobilosti - osvědčení IELTS Academic nebo ToEFL iBT prokazující, že jejich znalost v anglickém jazyce dosahuje alespoň úrovně C1 (v CEFR - Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

Tento certifikát musí obsahovat bodové hodnocení, které je vidět v následující tabulce:

IELTS Academic ToEFL iBT
Alespoň 6,5 Nejméně 90
V každé části je nejméně 6,0 V každé části je nejméně 20

Zkouška musí být provedena v certifikovaném zkušebním středisku a výsledky zkoušek (skóre) nesmí být dosaženy před 1. květnem 2019.

2 . portfolio, které bude zahrnovat:

 • strukturovaný motivační dopis v angličtině; uchazeči musí popsat své relevantní zájmy a zkušenosti mimo bakalářské studium
 • strukturované shrnutí bakalářské práce uchazeče v anglickém jazyce (pokud bakalářská práce nebyla podmínkou ukončení předchozích studií, musí uchazeč předložit referát = esej na odborné téma z předchozích studií)

Za každou z těchto částí získají žadatelé body.

Uchazeči musí také předložit originál nebo ověřenou kopii předchozího vzdělání. Úplné ukončení studia ve vysokoškolském studijním programu je doloženo originálem nebo ověřenou kopií vysokoškolského diplomu.

111162_P4246407.jpg

Další informace

Za studium v anglickém jazyce účtujeme poplatek za akademický rok 2000 EUR .

Studijní programy University of Ostrava jsou k dispozici také pro osoby se zdravotním postižením, pokud není uvedeno jinak v informacích o konkrétním studijním programu. V případě jakýchkoli dotazů ohledně dostupnosti jednotlivých studijních programů pro osoby se zdravotním postižením neváhejte kontaktovat Centrum pyramidu University of Ostrava (Centrum Pyramida OU):

E-mail: [email protected]
Telefon: 420 553 46 1234
Mobilní telefon: 420 733 784 095

V případě dotazů se žadatelé bez zvláštních potřeb obrátí na Centrum pro mezinárodní spolupráci na adrese [email protected]

Přijímací řízení

Poplatek za studium programu

O Škole

Otázky

Podobné kurzy

 • Magisterský titul v oboru pokročilých anglických studií a jeho aplikací
  • Santiago de Compostela, Španělsko
 • MA v angličtině
  • Budapest, Maďarsko
  • Székesfehérvár, Maďarsko
 • MA in English Studies for the Professions (MAESP)
  • Hong Kong, Hongkong