Keystone logo
University Of Mining And Geology St Ivan Rilski

University Of Mining And Geology St Ivan Rilski

University Of Mining And Geology St Ivan Rilski

Úvod

Vysoká škola báňská a geologická „St. Ivan Rilski “je nezávislou vzdělávací institucí od roku 1953. Během šedesáti let své existence se etablovala jako akademické a výzkumné centrum, které poskytuje školení v oblastech geologie, hornictví a elektrotechniky a strojírenství. Je to instituce, kde se provádí základní a aplikovaný vědecký výzkum a nabízí se celá řada postgraduálních kvalifikačních kurzů. Správná kombinace všeobecného strojírenského vzdělání a získání profilovaných znalostí a schopností poskytuje absolventům univerzity obrovské příležitosti k uplatnění v zahraničí i v zahraničí. Od svého založení bylo proškoleno více než 21 000 inženýrů, mezi nimiž jsou občané přibližně 40 zemí z Evropy, Asie, Afriky a Jižní Ameriky a kteří našli pracovní uplatnění v oblastech geologie a těžby, v energetice, v inženýrské a průmyslové stavby, ochrana životního prostředí a další odvětví.

Místa

  • Sofia

    Sofia, Bulharsko

    Otázky