We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Domus Academy
University of Milan - Department of Environmental Science and Policy

University of Milan - Department of Environmental Science and Policy

University of Milan - Department of Environmental Science and Policy

Úvod

Oddělení environmentální vědy a politiky (ESP) bylo založeno v dubnu 2017 s cílem vytvořit centrum výzkumu a vzdělávání v oblasti environmentálních věd.

Otázky životního prostředí jsou řešeny co nejširším možným způsobem s cílem rozvíjet vysoce interdisciplinární přístup.

Skupina ESP se zaměřuje na kombinaci přírodních, ekonomických a společenských věd, klíčových proměnných při řešení všech otázek udržitelnosti. Katedra sdružuje profesory a výzkumné pracovníky v oborech společenských věd a humanitních věd (SH), věd o živé přírodě (LS) a fyzikálních a inženýrských věd (PE), čímž získává úplný přehled o oblastech agronomie, potravinářství, biologie, chemie, ekologie, ekonomika, fyzika, geologie, management, matematika, zdravotnictví, toxikologie a zootechnika.

Zaměstnanci tvoří 50 profesorů a výzkumných pracovníků, z toho 11 řádných profesorů, 18 docentů, 21 výzkumných pracovníků a více než 29 výzkumných pracovníků, 12 administrativních pracovníků.

Místa

  • Milan

    Department of Environmental Science and Policy Via Celoria 2 – 20123 Milan, 20123, Milan

    Otázky