We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

University of Georgia - College of Engineering

University of Georgia - College of Engineering

University of Georgia - College of Engineering

Úvod

Chápeme, že inženýři 21. století vyžadují více než jen technické znalosti, vybavujeme studenty porozuměním sociálnímu a ekonomickému dopadu jejich práce, schopností sdělovat své nápady široké škále lidí, schopností efektivně pracovat v týmech a dovednosti poskytnout vedení při řešení největších výzev společnosti. Naši studenti jsou ponořeni do praktického učení prostřednictvím zkušeností s designem ve třídě a v terénu, vysokoškolského a postgraduálního výzkumu, studia v zahraničí, družstev a stáží. UGA College of Engineering nabízí osm bakalářských a sedm postgraduálních studijních programů. Nabízíme také různé duální a kombinované bakalářské a magisterské studium.

Místa

  • Athens

    597 DW Brooks Drive, 30602, Athens

Otázky