Keystone logo
University Of Forestry

University Of Forestry

University Of Forestry

Úvod

University Of Forestry ( UF ) je celostátně uznávané vzdělávací a vědecké centrum, jehož cílem je poskytovat vysoce kvalifikovaným odborníkům vysokoškolské vzdělání a rozvíjet vědecké a výzkumné činnosti v oblastech lesnictví, všeobecného inženýrství, věd o Zemi, veterinárního lékařství, rostlin Chov, ochrana rostlin, cestovní ruch, správa a řízení. Hlavními aspekty poslání univerzitní instituce je vytváření, šíření a využívání znalostí a dovedností ve prospěch společnosti. Jako samostatná univerzita se University Of Forestry snaží udržovat a rozvíjet akademické prostředí, ve kterém je dosahováno nejen školení kvalifikovaných pracovníků, ale také vychovávat sociálně odpovědné jedince, kteří vykazují podnikání, adaptabilitu a tvůrčí schopnosti pro úspěšnou profesionální realizaci evropské hodnoty pro celoživotní učení a přispívání k prosperitě Bulharska.

Místa

  • Sofia

    bulevard "Sveti Kliment Ohridski",10, 1756, Sofia

    Otázky