Keystone logo
University Of Crete

University Of Crete

University Of Crete

Úvod

University Of Crete založená v roce 1973, je mladá veřejná vzdělávací instituce, která se zavázala k dokonalosti ve výzkumu a výuce. Sídlem univerzity je Gallos Campus v Rethymnon, kde jsou umístěny školy filozofie, vzdělávání, sociálních, ekonomických a politických věd. Kampus Voutes v Heraklionu je domovem School of Sciences & Technology a School of Medicine, stejně jako řada přidružených výzkumně orientovaných infrastruktur a zařízení, včetně univerzitní všeobecné nemocnice.

Posláním University Of Crete je generovat a předávat vědecké znalosti, připravovat nové vědce a vědce na jejich použití a přispívat k rozvoji lidské kultury. Těchto cílů je dosaženo dosahováním úzkých vazeb mezi výzkumem a vzděláváním, podporou vědeckého dialogu a využíváním schopností a talentů zaměstnanců a studentů.

University Of Crete usiluje o to, aby se vzdělávání a výzkum stal atraktivním a podnětným zážitkem pro jeho studenty a výzkumníky tím, že se neustále snaží být na špici současného vývoje. Univerzita usiluje o to, aby sehrála vedoucí úlohu při demonstraci potenciálu řeckých veřejných vysokých škol k rovnocenné účasti na mezinárodním akademickém životě 21. století, a to přijetím mezinárodních osvědčených postupů, vnějšími způsoby fungování a podporou excelence a inovací.

Místa

  • Heraklion

    Heraklion, Řecko

    Otázky