Keystone logo
University Of Bologna In Buenos Aires

University Of Bologna In Buenos Aires

University Of Bologna In Buenos Aires

Úvod

Zastoupení Alma Mater Studiorum Università di Bologna v Centru pro vysokoškolská studia v Argentinské univerzitě v Bologni pro celou Latinskou Ameriku (1998) je uvedeno za účelem vytvoření oblasti diskuse o procesech politické a politické hospodářská integrace mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou.

V tomto smyslu má otevření zastoupení Alma Mater v Argentině kromě akademického významu i poslání kulturního svazku, protože je navrženo jako katalyzátor výměnných aktivit mezi studenty, učiteli, výzkumnými pracovníky, veřejnými činiteli a soukromých podnikatelů, jakož i fórum pro diskuse mezi dvěma regiony, které mají tradiční a silné etnicko-kulturní vazby

Iniciativa, podpořená tisíciletou prestižní akademickou činností nejvyšší kulturní a vědecké úrovně Alma Mater, tak pokračuje ve své kosmopolitní tradici šířením znalostí bezplatnou výměnou myšlenek a znalostních postupů.

Università di Bologna uděluje tituly platné v Evropském společenství, ale bez národní platnosti nebo úředního uznání v Argentinské republice.

Místa

  • Buenos Aires

    Buenos Aires, Argentina

    Otázky