Keystone logo
Universitatea "Athenaeum" din Bucureşti

Universitatea "Athenaeum" din Bucureşti

Universitatea "Athenaeum" din Bucureşti

Úvod

Univerzita „Athenaeum“ v Bukurešti byla založena v roce 1990 jako soukromá vysokoškolská nezisková instituce a stala se právním subjektem soukromého práva a veřejných služeb, který je součástí národního vzdělávacího systému, zákonem 135/24 května 2005 a znovu akreditováno v roce 2009 po institucionálním hodnocení společností ARACIS s kvalifikací „DŮVĚRY“.

Během celé trajektorie aktivity, která se vyznačuje 30 lety existence, byla veškerá pozornost vedení univerzity zaměřena na obsah vzdělávání, na zajištění rozsahu a struktury znalostí vždy v souladu se samotnou rovnicí nabídky a poptávky po vzdělání v permanentní dynamice vnitřního prostoru. evropský, mezinárodní.

Místa

  • Sector 2

    Sector 2, Rumunsko

    Otázky