Keystone logo
Universidad Nacional De Los Comechingones

Universidad Nacional De Los Comechingones

Universidad Nacional De Los Comechingones

Úvod

Tento počáteční sen se nejprve uskutečnil v návrhu zákona, který se nakonec uskutečnil sankcí zákona, který Národní kongres v Comechingones vytvořil. Následně tým odborných poradců, akademiků, odborníků, členů občanské společnosti a občanů spolupracoval na realizaci vzdělávacího projektu Institucionální, ve kterém formujeme univerzitu, kterou chceme. Je v něm základním cílem rozvoje schopnosti vyjadřovat, pozorovat, uvažovat a rozhodovat studenty, stimulovat formulaci vlastního úsudku, vědeckého výcviku a výzkumu a kritického ducha ve prospěch komplexního rozvoje jejich osobnosti. , jakož i zásady profesní etiky a hodnoty humanitární. Z tohoto pojetí je naše univerzita povolána být nástrojem pro podporu a rozvoj vzdělávání a kultur národa v demokratickém, etickém a podpůrném duchu stanoveném národní ústavou, usilujícím o respekt a obranu základních práva a nediskriminace, skutečná rovnost příležitostí a přátelství.

Místa

  • Villa de Merlo

    Héroes del Malvinas,S/N, D5881, Villa de Merlo

    Otázky