Keystone logo
State University of Milagro

State University of Milagro

State University of Milagro

Úvod

State University of Milagro v souladu se závazkem služby společnosti Milagro, regionu a zemi ukazuje svůj institucionální potenciál strukturovaný ze základních funkcí univerzity, které jsou považovány za její podstatu.

Výuka chápaná jako základní akce při výkonu akademického života je podporována lidským týmem s tréninkem a povoláním přijmout výzvu trénovat lidské bytosti s kritickým vědomím a sociálním smyslem.

Výzkum, generátor znalostí a řešení problémů země, je doložen rozvojem vědeckých projektů, indexovaných publikací, národních a mezinárodních článků a vědeckých časopisů pro jejich šíření.

Spojení s komunitou chápáno jako přenos technologií a aplikace znalostí při účinném řešení problémů společnosti.

Správní řízení, koncipované jako podpůrná funkce, rozvíjí podmínky nezbytné pro výkon hlavních činností prostřednictvím efektivního a efektivního provádění institucionálních zdrojů.

Funkce, které jsou podporovány prostřednictvím institucionálního strategického návrhu v souladu s potřebami životního prostředí, s potenciálem organizace, v souladu s národním plánováním a standardy kvality stanovenými hodnotícím a akreditačním orgánem.

Akademická evoluce nám umožňuje být hrdí na změnu, které jsme společně dosáhli.

Místa

  • Los Vergeles

    Los Vergeles, Ekvádor

    Otázky