Keystone logo
Universidad Del Futbol Del deporte

Universidad Del Futbol Del deporte

Universidad Del Futbol Del deporte

Úvod

Svou institucionální filozofií (poslání, vize, hodnoty, cíle a zásady) zavazujeme svou práci přispívat k rozvoji lidí a společnosti. Díky tomu konsolidujeme špičkové vzdělávací projekty v různých oblastech znalostí založené na hodnotách, které tvoří a odlišují absolventy jako dobré lidi, kteří přispívají k rozvoji důstojnější, spravedlivější a respektující společnosti, pokud jde o hodnotu lidí a sociální svědomí. , což dokazuje ve své práci kvalitu, služby, etiku a vysoký lidský smysl.

Naše hodnoty vyžadují, aby vzdělávání bralo v úvahu kognitivní, afektivně-volní a sociální jednotu, kterou student-sportovec považuje za něco nezbytného pro nasměrování vlastního způsobu bytí, tj. Jejich pocitů, postojů, schopností, činů a chování v každodenním životě, ve vztazích s rodinami, s učiteli, trenéry, kolegy z UFD a sociálním kontextem, ve kterém působí.

Místa

  • Leon

    Leon, Mexiko

    Otázky