Keystone logo
University Of South Africa (UNISA)

University Of South Africa (UNISA)

University Of South Africa (UNISA)

Úvod

University Of South Africa (UNISA) je největší jihoafrická univerzita a jedna z jedenácti univerzitních mega-distančních univerzit na světě. Pod Jihoafrickou univerzitou se několik vysokých škol stalo autonomními (rezidenčními) univerzitami v jihoafrickém systému vysokoškolského (terciárního) vzdělávání.

Jihoafrická univerzita byla průkopníkem terciárního distančního vzdělávání, které ohlašovalo začátek univerzity, jak je známá dnes. Distanční vzdělávání poskytuje jedinečnou příležitost pro všechny, kteří chtějí pokračovat ve studiu a neúčastnit se pobytových zařízení z důvodu osobních okolností nebo pracovních povinností. Vzhledem k politické historii Jihoafrické republiky a odkazu období apartheidu hrála Jihoafrická univerzita zásadní roli při poskytování přístupu ke kvalitnímu terciárnímu vzdělávání dříve znevýhodněným skupinám. University of South Africa nabízí magisterský titul v oboru Business Leadership (MBL), který má v zemi obrovský úspěch.

Místa

  • Pretoria Central

    Cnr Janadel and Alexandra Avenues Midrand, 1686 Gauteng, South Africa, 1686, Pretoria Central

    Otázky