We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

University of Missouri

University of Missouri

University of Missouri

Úvod

Administrátoři, pedagogičtí pracovníci a odborní pracovníci školy jsou zavázáni k celoživotnímu učení pro všechny lidi - od novorozenců po seniory, bohaté i chudé a pro všechny úrovně schopností a všechny kultury; od učení ke čtení, poznávání kultur světa až po poznávání sebe sama.

Tento strategický plán byl vyvinut s cílem poskytnout toto zaměření a odhodlání. V následujících částech načrtneme poslání, vizi, účel, hodnoty a strategické cíle. Poté identifikujeme možné měřitelné cíle, které jsou v souladu s cíli a hodnotami, a končíme procesem, který byl použit k přípravě tohoto dokumentu.

Místa

  • Columbia

    Columbia, Spojené státy americké

    Otázky