Keystone logo
Transilvania University of Brașov

Transilvania University of Brașov

Transilvania University of Brașov

Úvod

Transilvania University of Brașov (UNITBV) je největší univerzitou v centru Rumunska; je to komplexní univerzita, která nabízí studijní programy ve 43 doménách.

Posláním UNITBV je výroba a přenos znalostí do společnosti s využitím počátečního školení na bakalářském, magisterském a doktorském stupni, pokročilého vědeckého výzkumu, vývoje, inovací a technologického přenosu. Poslání UNITBV také předpokládá organizaci postgraduálních programů a posílení interakce mezi univerzitou a společností prostřednictvím partnerství v souladu se zásadami znalostní společnosti.

Místa

  • Brașov

    Bulevardul Eroilor,29, 500036, Brașov

    Programy

    Otázky