Keystone logo
Takming University Of Science And Technology

Takming University Of Science And Technology

Takming University Of Science And Technology

Úvod

Stručné představení TMUST

Přijímaním filozofie holistického vzdělávání jsme se zaměřili na kultivování praktických dovedností studentů. V současné době máme tři vysoké školy, které jsou vysoké školy financí, managementu a informatiky, čtyři vysoké školy, 12 oddělení, 1 oddělení (1 program) a 1 program. Navíc jsme v roce 2010 založili program Master on-the-job. Abychom zvýšili kvalitu našich pedagogických pracovníků, profesoři jako Lee Chia-Tung, Chen Ming-Zhang, Chen Guang Xian, Xu Sheng-Hsiung, Lin Wei-Yi, Pan Zhao-Xian, Luo Neng-Qing, Hua Ming-Shu, Chen Wen-Xian byli rekrutováni.

Zvýšit administrativní efektivitu.

Život na akademické půdě

Stipendium

Existuje až 200 druhů stipendií poskytovaných TMUST a externími organizacemi. Máme také havarijní příplatky pro studenty, kteří to potřebují. Veškeré stipendia jsou otevřené jak pro mezinárodní, tak pro domácí žáky, kteří se mohou ucházet o studium.

Tam je asi 60 klubů v TMUST a mohly být zařazeny jako akademické, rekreační, atletické, dobrovolné a komplexní.

Místa

  • Taipei

    No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District, 11451, Taipei

    Otázky