We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Eli Haney, Northwest University photographer
The University of Texas at San Antonio College of Engineering

The University of Texas at San Antonio College of Engineering

The University of Texas at San Antonio College of Engineering

Úvod

Mise

Posláním College of Engineering je poskytovat vynikající vzdělávací a výzkumné příležitosti a služby multikulturní komunitě našeho regionu, národu i mimo něj.

Vidění

Být vedoucí vysokou školou inženýrství, která slouží jako ekonomický hnací motor a vývoj pracovních sil pro region, stát, národ a globální prostředí.

Fakta

UTSA College of Engineering Facts

College of Engineering předpokládá, že se stane mezinárodně uznávanou vzdělávací institucí s intenzivním výzkumem, která bude sloužit jako ekonomická hnací síla pro místní region a vývojář pracovních sil pro národ prostřednictvím excelence ve výzkumu a vzdělávání.

Akreditace

Programy bakalářského studia v biomedicínském, civilním, počítačovém, elektrotechnickém a strojírenském inženýrství jsou akreditovány technickou akreditační komisí společnosti ABET, Inc., http://www.abet.org.

Místa

  • San Antonio

    UTSA Circle,1, 78249, San Antonio

    Otázky