Keystone logo
The University of Hong Kong Faculty of Law

The University of Hong Kong Faculty of Law

The University of Hong Kong Faculty of Law

Úvod

Konfucius znal vůli nebe, když mu bylo 50 let. Nyní je nám 50 let, ale známe účel institucionálního života a náš osud? V tuto chvíli se zamyslíme nad našimi minulými úspěchy a neúspěchy a těšíme se a plánujeme naši budoucnost. Pokračující protesty a následná krize v oblasti správy věcí nám připomínají naše povinnosti při podpoře právního státu a řádné správy věcí veřejných v Hongkongu. Právní stát si v rámci hongkonské kolektivní DNA vytvořil klíčovou roli a naše fakulta má při jeho udržování jedinečnou roli.

Fakulta je předním poskytovatelem právního vzdělávání v Hongkongu. Neseme jedinečnou odpovědnost za vzdělávání a školení budoucích právníků a soudců, udržování systému obecného práva a poskytování služeb lidem v Hongkongu. Jako fakulta máme kořeny v Hongkongu a musíme rozvíjet naši klíčovou kompetenci v oblasti obecného práva, jak se v Hongkongu praktikuje. Náš budoucí vývoj musí být založen na tomto základním porozumění.

Místa

  • Lung Fu Shan Morning Trail

    Lung Fu Shan Morning Trail, Hongkong

    Otázky