Keystone logo
St. Pölten University of Applied Sciences

St. Pölten University of Applied Sciences

St. Pölten University of Applied Sciences

Úvod

Pölten UAS LLC je lokálně ukotvený, globálně propojený a představuje na budoucnost orientované akademické vzdělání v předmětech

Jako evropská univerzita vedeme European University Alliance E³UDRES² (Engaged and Entrepreneurial European University as Driver pro evropské inteligentní a udržitelné regiony) a úzce spolupracovat s univerzitami z Portugalska, Rumunska, Maďarska, Belgie, Lotyšska, Finska, Německa a Nizozemska s cílem vytvořit udržitelné formáty výuky a dále rozvíjet inteligentní a udržitelné regiony. S téměř 4 000 studenty je St. Pölten University of Applied Sciences klíčovým hráčem v rakouském sektoru vysokého školství a jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Pouhých 25 minut vlakem z hlavního města Rakouska Vídně je studijní město také velmi snadno dostupné.

Důvody ke studiu na UAS St. Pölten

 • St. Pölten UAS má uznávanou reputaci a je mezinárodně uznáván pro vysoce kvalitní a inovativní výuku ve všech svých oborech.
 • Atraktivní studijní programy kladou důraz na mezinárodní aspekty. Učitelé jsou osvědčenými odborníky ve svých specializovaných oborech a kompetentně sdělují své znalosti inovativními, moderními metodami a zajímavými projekty.
 • Integrace výzkumných poznatků do praktické výuky a získávání interdisciplinárních dovedností staví UAS St. Pölten do ekonomické sféry velkou poptávku.
 • St. Pölten UAS má silné zastoupení v podnikání a ve veřejném sektoru a významně přispívá k neustálému rozvoji společnosti.

205795_silent-study-lounge.jpg

Prohlášení o poslání

Pölten University of Applied Sciences se zavázala k dokonalosti a usiluje o dosažení tohoto cíle prostřednictvím neustálého rozvoje své kvality jako instituce a ve všech aspektech své práce:

 • prostřednictvím kultury vzájemného respektu mezi zaměstnanci, studenty a partnery a odhodláním k rovným příležitostem, rovnosti pohlaví a rozmanitosti týmů,
 • prostřednictvím povinnosti průhlednosti a poctivosti ve všech rozhodnutích, vůdcovských kompetencí na všech úrovních a odpovědnosti ve všech organizačních strukturách,
 • prostřednictvím uznávaného know-how a tvůrčích inovací ve všech oblastech práce, čímž se zvyšuje image města a regionu jako atraktivního místa pro studium a práci,
 • a zároveň nabízí studentům vynikající školení a další vzdělávání, které je připravuje na rostoucí poptávku po inovativních, interdisciplinárních řešeních řady současných a budoucích výzev, jimž čelí podnikatelé, průmysl, veřejné orgány a instituce,
 • jako otevřený a mezinárodně orientovaný partner pro společnosti, průmyslová odvětví, instituce a jejich potřebu aplikovaného výzkumu a vývoje a
 • aktivní účastí na společenském a kulturním životě města a regionu, čímž přispívá k dialogu mezi všemi společenskými skupinami.

Naše vize

Pölten University of Applied Sciences je profesionální, kosmopolitní, mezinárodně umístěná a výzkumně orientovaná instituce, která se řadí mezi nejlepší a nejatraktivnější univerzity v Rakousku a je předním oborem ve vybraných oblastech zájmu. Pölten UAS má pevné kořeny ve městě a širším regionu a díky své odbornosti je univerzita silným partnerem s úzkými vazbami na ekonomiku a související instituce.

Místa

 • Saint Pölten

  St. Pölten University of Applied Sciences Campus-Platz 1, , Saint Pölten

Otázky