Keystone logo
Specialized University of Authorized Public   Accountancy   (UNESCPA)

Specialized University of Authorized Public Accountancy (UNESCPA)

Specialized University of Authorized Public   Accountancy   (UNESCPA)

Úvod

Takto koncipovaný model umožňuje u studenta formovat postoje, hodnoty, znalosti a kapacity, jejichž cílem je detekce a řešení problémů v rámci jejich profese, a rozvoj inovativních nápadů a návrhů, které jim umožní být podnikatel, s vedením, aktivní a transformující své prostředí, to vše s plným vědomím svých sociálních a občanských odpovědností.

Hovoří se o kooperativním a transformativním dialogickém pedagogickém modelu, který se uskutečňuje prostřednictvím akademické strategie obecně a zejména výuky, s vědomím sociálně-historického prostoru, ve kterém se nachází, založený na dialogu, interaktivitě a komunikaci, učení prostřednictvím projektů, aktivních, kooperativních a kooperativních, což umožňuje trénovat profesionály s vysokou technickou přípravou a rozsáhlými instrumentálními dovednostmi, ale také s komplexním rozvojem člověka.

Místa

  • Panama City

    Panama City, Panama

    Otázky