Keystone logo
Silesian University - School of Business Administration

Silesian University - School of Business Administration

Silesian University - School of Business Administration

Úvod

Dáváme učení smysl.

Na School of Business Administration se špičkový výzkum setkává s rodinnou atmosférou regionální veřejné vysoké školy. Naše kampusy jsou v regionu, ale naše nápady nejsou omezeny místem. S téměř 3000 studenty patříme spíše k menším vysokým školám. Přesto poměr studentů a učitelů 15:1 umožňuje našim studentům rozvíjet zdravé individuální mentorské vztahy se svými lektory a nabízí jim vhled a pomoc způsoby, které by ve větší třídě nebyly možné. V rámci Business Gate Academy získávají studenti cenné praktické dovednosti a dovednosti při řešení problémů při práci na skutečných obchodních případech. Na Slezské univerzitě inspirujeme váš růst a rozvíjíme vaši přirozenou kreativitu. Vaše úspěšná budoucnost je naší hnací silou!

190437_0I0A98962.jpg

Slezská univerzita v Opavě (SU), založená v roce 1991, má tři fakulty a dva vysokoškolské ústavy:

 • Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
 • Obchodně podnikatelská škola v Karviné
 • Fakulty veřejných politik v Opavě
 • Matematického ústavu v Opavě
 • Fyzikální ústav v Opavě

Slezská univerzita je právoplatným členem Evropské univerzitní asociace a držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research Award. V roce 2022 se SU umístila na 231–240 v žebříčku QS EECA University Rankings. Všechny nabízené studijní programy jsou plně akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Jsme otevřeni Světu.

Chtěli byste studovat, pracovat nebo provádět svůj výzkum v zahraničí? Internacionalizace je jedním ze základních kamenů našeho poslání, SU SBA spolupracuje s více než 60 univerzitami především v Evropě, ale také ve Spojených státech, Japonsku, na Tchaj-wanu nebo v Číně a poskytuje svým studentům a zaměstnancům dostatek příležitostí, ať už prostřednictvím programu Erasmus+, Horizont 2020 nebo řadu dalších výměnných programů a individuálních stipendií. Aliance STARS EU, jejímž je SU hrdým členem, získala v roce 2023 od Evropské komise prestižní status evropské univerzity.

Může být věda zábavná?

Kladnou odpověď na otázku dávají mladí lidé, kteří na naší univerzitě studují se zájmem, elánem a touhou odhalovat záhady a objevovat nové věci. Studenti navazujících magisterských i doktorských programů se mohou zapojit do výzkumné činnosti a ucházet se o celoroční stipendium ve Studentské grantové soutěži.

Statistika

 • Mezinárodní studenti:

  10%

 • 0
 • Poměr studentů a učitelů:

  15 do 1

Vlastnosti kampusu

Náš kampus nabízí to nejlepší z obou světů, studium i společenský život. Studenti mohou těžit z našich moderních univerzitních prostor včetně kolejí, knihovna nebo sportovní zařízení.

Studentské ubytování

Všichni naši zahraniční studenti mají zaručené místo v naší univerzitní koleji Na Vyhlídce, která se nachází pouhých 10 minut jízdy autobusem od hlavní budovy fakulty. Studenti si mohou pronajmout dvoulůžkové pokoje, které jsou plně vybaveny Wi-Fi Eduroam, nábytkem, prostěradly nebo kuchyňským náčiním. Na každém patře je k dispozici sdílená plně vybavená kuchyň a služba praní prádla. Recepce je otevřena 24 hodin denně. Kromě ubytování je areál Na Vyhlídce domovem naší Univerzitní knihovny, Odborného centra cestovního ruchu, Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit, Úřadu mezinárodních vztahů, Tělocvičny a dokonce i některých učeben. Ubytování pro studenty je velmi rozumné od 150€ měsíčně.

  Přijímací řízení

  Přihlášku do magisterského programu Ekonomika a management (plně vyučovaný v angličtině) lze podat online během několika minut. K žádosti nejsou vyžadovány žádné povinné dokumenty, jako jsou certifikáty v anglickém jazyce. Je to tak jednoduché! Do týdne od úspěšné přijímací zkoušky, která se koná online, je vystaven akceptační dopis.

  Povinné dokumenty (při fyzickém zápisu v Karviné, CZE):

  • Úředně ověřené kopie diplomu o absolvování bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu.
  • Uchazeč, který absolvoval studijní program v zahraničí, doloží ověřenou kopii nebo originál rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice , nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

  Vízové požadavky

  Studenti ze zemí mimo EU jsou povinni získat vízum nebo povolení k pobytu. České vízum vydává česká ambasáda nebo konzulát ve vaší domovské zemi, kde můžete také získat více informací. Vezměte prosím na vědomí, že celý postup může trvat až 60 dní, proto se doporučuje požádat o vízum v dostatečném předstihu.

  Stipendia a financování

  Studijní stipendia

  School of Business Administration s potěšením nabízí systém stipendií pro studenty zapsané v magisterském programu v oboru Ekonomika a management, aby ocenila vynikající výsledky a přilákala studenty nejvyšší kvality z celého světa. Děkan SU SBA může v každém akademickém roce přiznat jednorázové stipendium v maximální výši 50 000 Kč (cca 2 000 EUR) maximálně 8 talentovaným zahraničním studentům. Studenti magisterského studia mohou také získat prospěchové stipendium za studijní výsledky 1. ročníku v rozmezí od 10 000 Kč do 40 000 Kč (cca 400 – 1 650 EUR) v závislosti na jejich váženém studijním průměru nepřesahujícím 1,60.

  Vládní stipendia

  Vláda ČR každoročně nabízí stipendia v rámci zahraniční rozvojové pomoci. Tato tzv. vládní stipendia podporují studenty z Bosny a Hercegoviny, Etiopie, Gruzie, Kambodže, Moldávie, Ukrajiny a Zambie, kteří by chtěli studovat na veřejných vysokých školách v České republice. Česká republika poskytuje stipendia na studium v českém i anglickém jazyce (v navazujících magisterských a doktorských studijních programech). Termín pro podání přihlášek na akademický rok 2024/2025 je 30. září 2023 . Další informace jsou k dispozici zde .

  Visegrádská stipendia

  Občané zemí V4 ( Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko ) a občané Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Kosova, Severní Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Srbska a Ukrajiny mají nárok až na 4 semestry. - stipendium v rámci Visegrádského fondu. Visegrádská stipendia podporují bakalářské, magisterské a doktorandské studenty a výzkumné pracovníky na univerzitách v zemích Visegrádské skupiny včetně Česka. Přihlášky jsou otevřeny od února a uzávěrka je každoročně 15. března. Více informací o tomto stipendiu je k dispozici zde .

  Žebříčky

  Slezská univerzita je právoplatným členem Evropské univerzitní asociace a držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research Award . V roce 2022 se SU umístila na 231–240 v žebříčku QS EECA University Rankings . Všechny nabízené studijní programy jsou plně akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

  Ohlasy studentů

  Místa

  • Karvina

   Silesian University in Opava School of Business Administration in Karviná Univerzitní nám. 1934/3, 73340, Karvina

  Otázky