Keystone logo
Shumen University

Shumen University

Shumen University

Úvod

Univerzita Konstantina Preslavského v Šumenu je pokračovatelem dlouholetých tradic ve vzdělávání, vědě a kultuře, které se v průběhu let rozvíjely. Koncepce rozvoje univerzity začala prvními pedagogickými kurzy v Bulharsku a vyvinula se různými institucionálními formami.

Univerzita Konstantina Preslavského v Šumenu nastiňuje svůj akademický profil tím, že úspěšně kombinuje svůj tradiční pedagogický trend s obory z humanitních a sociálních věd, humanitních, přírodních, matematických, technických a sociálních věd. Univerzita nabízí nejen své tradiční obory, které byly atestovány během posledních akademických let, ale také obohatila své programy o nové obory vyhovující požadavkům trhu práce. Shumen University se neustále snaží o další seberealizaci, pokud jde o základní principy integrace v rámci evropského vzdělávacího prostoru.

Místa

  • Industrialna Zona

    Industrialna Zona, Bulharsko

    Otázky