Keystone logo
San Juan Bautista School Of Medicine

San Juan Bautista School Of Medicine

San Juan Bautista School Of Medicine

Úvod

San Juan Bautista School Of Medicine (SJBSM) je soukromá, nezisková instituce, začleněná jako taková do Portorického společenství. Správní rada spravuje SJBSM a zajišťuje, aby instituce plně plnila své poslání a vizi. Správní rada se skládá ze šesti volených členů, kteří delegují prezidentovi/děkanovi veškeré činnosti týkající se jmenování děkanů, fakulty a administrativního personálu.

Byla založena v roce 1978 s posláním zlepšovat zdraví komunity zaměřením se na komunitní medicínu a potřebu mít více lékařů obsluhujících zranitelné a zdravotně nedostatečné populace. Škola byla poprvé umístěna v San Juan, hlavním městě Portorika, které Španělé původně pojmenovali San Juan Bautista. V roce 1998 přesunula svá zařízení do města Caguas, jednoho z nejdůležitějších městských center v Portoriku, kde žije 150 000 obyvatel. Caguas se nachází v regionu East-Central ostrova, 18 mil jižně od San Juan, hlavního města Portorika. Díky své privilegované poloze je město snadno dostupné přes přístavy a letištní zařízení, což umožňuje rychlou a pohodlnou dopravu. Toto umístění usnadňuje obchodní, individuální a turistické expanzní aktivity.

Místa

  • Caguas

    Expreso Luis A. Ferré, 00727, Caguas

    Otázky