Keystone logo
Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca

Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca

Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca

Úvod

Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca (PTI) je nezávislá univerzita akreditovaná rumunským ministerstvem školství. Jejím hlavním cílem je vyškolit reformované, luteránské a unitářské ministry. Institut si přeje uvést teologii do služeb církevních komunit žijících v multikulturní a multikonfesní společnosti. Tato mise se provádí otevřeným irenickým způsobem při zavádění vysokých akademických standardů. PTI má v úmyslu vytvořit silný teologický dialog s dalšími akademickými obory relevantními pro křesťanské poselství a tradici.

Finanční zázemí pro fungování instituce tradičně zajišťovaly kongregace tří výše uvedených sborů. Univerzita je maďarskou vládou uvedena jako jedna z institucí celostátního významu a poskytuje normativní finanční podporu. Institut také získává částečnou podporu od rumunského ministerstva kultů. Úspěšná přihláška podmiňuje přijetí k získání titulu v protestantském teologickém institutu. Studium na Institutu je bezplatné; studenti neplatí žádné školné. Řídící výbory církví určují počet nových studentů. Každoročně absolvuje asi 25 studentů BA a 20 studentů MA.

Místa

  • Bună Ziua

    Strada Avram Iancu,13, 400124, Bună Ziua

    Otázky