Keystone logo
Private University of Environmental Sciences

Private University of Environmental Sciences

Private University of Environmental Sciences

Úvod

University of Environmental Sciences je jednou z mála univerzit v Evropském společenství, která je hlavním výzkumným a výukovým oborem ochrany a ochrany přírodního prostředí. Univerzita environmentálních věd je otevřena těm, kteří si jsou vědomi vlivu přírodního a sociálního prostředí na ekonomickou aktivitu a celkový rozvoj společnosti. Účelem University of Environmental Sciences je šířit znalosti týkající se vztahu mezi ekonomickou aktivitou a přírodními zdroji a rozvíjet pozitivní vztah mezi jednotlivci, přírodním prostředím a společností. Univerzita si uvědomuje poslání učit jednotlivce, kteří představují hlavní faktor při rozvoji rozšířeného ekologického vědomí a ekologické praxe. Ekologickou praxí se obecně rozumí optimální využívání přírodního prostředí bez jeho znečištění a poškození. V Evropském společenství je takový přístup identifikován s vyrovnaným hospodářským a sociálním rozvojem společnosti.

Místa

  • Radom

    Marii Fołtyn,6c, 26-600, Radom

    Otázky