Keystone logo
© Prague Film School / Ali Shreim
Prague University of Economics and Business - Faculty of Economics

Prague University of Economics and Business - Faculty of Economics

Prague University of Economics and Business - Faculty of Economics

Úvod

Vysoká škola ekonomická v Praze (VSE), založená v roce 1953, je největší veřejnou vysokou školou v oboru ekonomie a podnikání v České republice. VŠE má šest fakult nabízejících uchazečům široké spektrum bakalářských, magisterských, doktorských a MBA studijních programů. V centru Prahy se nachází pět fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta. Fakulta managementu sídlí ve městě Jindřichův Hradec. Studium na VŠE splňuje požadavky Evropského systému přenosu a akumulace kreditů (ECTS).

V současné době na VŠE studuje asi 14 000 studentů . VŠE nabízí bakalářské studijní programy v češtině, angličtině a ruštině; magisterské studijní programy jsou nabízeny v českém a anglickém jazyce. Od roku 2007 funguje na VŠE Centrum pro studenty se specifickými nároky (bývalé Centrum pro zdravotně postižené studenty).

Studujte na VŠE

Titul honoris causa univerzity získalo mnoho významných českých i zahraničních ekonomů; patří mezi ně například nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman a prof. Gary S. Becker. Výuku vyučovanou na VŠE garantuje a zajišťuje více než 600 kvalifikovaných akademiků a obchodních expertů. Kromě specializovaných kurzů klade VŠE důraz na studium cizích jazyků. Studenti VSE mohou navštěvovat kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny, portugalštiny, španělštiny, švédštiny a čínštiny.

VŠE poskytuje svým studentům kvalitní studijní prostředí a podmínky . Univerzitní knihovna obsahuje více než 430 tisíc knih a 330 časopisů a poskytuje přístup k četným elektronickým databázím s e-časopisy a časopisy s širokým spektrem témat. Studenti mohou využívat stovky počítačových stanic v kampusu, bezdrátovou síť nebo moderní Integrovaný studijní informační systém (InSIS). Pro studenty, kteří nepocházejí z Prahy, je k dispozici téměř 4000 lůžek na kolejích univerzity.

Univerzita má vlastní sportovní zařízení . Studenti mohou využívat moderní víceúčelový sportovní areál, který byl otevřen v roce 2009. Tělocvična má plochu 1400 m2 a postačí pro tři volejbalová nebo dvě basketbalová hřiště, házenou, florbal, sálovou kopanou a další sporty. Je zde umělá lezecká stěna a rehabilitační cvičebna. V areálu koleje se nachází fotbalové hřiště s umělým trávníkem. Pořádají se také letní a zimní sportovní kurzy.

VSE podporuje mnoho studentských klubů a aktivit . Mezi tyto aktivity patří například pěvecký sbor, komorní orchestr, folklorní skupina, filmový klub, divadelní skupina a studentské časopisy. Působí zde mezinárodní studentské organizace a na VŠE také široká škála zájmových sdružení.

Mise

Posláním VŠE je poskytovat českým i zahraničním studentům vynikající vysokoškolské vzdělání v širokém spektru manažerských, ekonomických a informatických i dalších studijních programů na bakalářském, magisterském a doktorském stupni a nabídnout jim velmi dobré možnosti v mezinárodním trhu práce. Studijní programy jsou vyučovány vysoce kvalifikovanými, kompetentními a motivovanými vysokoškolskými učiteli.

VŠE systematicky rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost včetně přípravy studentů doktorských studijních programů při respektování nedělitelnosti pedagogické činnosti a vědeckého výzkumu. VSE je tak mezinárodně uznávaným odborným pracovištěm a partnerem pro spolupráci s vládními i nevládními institucemi a podnikatelským sektorem.

Mezi hodnotové priority VSE patří otevřenost novým myšlenkám a přístupům. Univerzita se snaží podporovat kolegiální partnerství v rámci akademické obce a hájí svobodné vyjadřování názorů a myšlenek. Vysoká škola ekonomická v Praze je společensky odpovědnou institucí, která vede své studenty k etickému chování i společenské a ekologické odpovědnosti s ohledem na současné výzvy globalizujícího se světa a aspekty související s ekonomickým a společenským životem.

Mise VSE je založena na následujících hodnotách:

 • dlouhodobé úsilí o dosažení kvalitní pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti;
 • internacionalizace akademického prostředí jako základní předpoklad konkurenceschopnosti studentů a akademických pracovníků;
 • rozvoj akademického stipendia při respektování akademických svobod a samosprávy;
 • tradiční morální hodnoty svobodné a demokratické společnosti;
 • odpovědnost vůči společnosti a jejímu udržitelnému socioekonomickému rozvoji.

Vidění

Cílem/vizí VSE je převzít roli lídra na trhu manažerského, ekonomického a informatického vzdělávání v zemích střední Evropy. VŠE chce být vyhledávanou výzkumnou univerzitou respektovanou mezinárodně poskytující elitní bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání v manažerských, ekonomických, informatických a dalších příbuzných oblastech na všech fakultách a vynikající programy celoživotního vzdělávání určené pro vrcholové manažery. VŠE si přeje produkovat absolventy, kteří budou mít potenciál v rámci své profesní činnosti posilovat širokou sociální, morální a environmentální odpovědnost ve společnosti.

Přijímací řízení

Ekonomická fakulta se specializuje na přípravu vysoce kvalifikovaných ekonomů pro pozice v soukromé i veřejné sféře v tuzemsku i zahraničí. Studenti mohou studovat široké spektrum předmětů z různých oborů, jako je ekonomie, právo, historie a další. Na fakultě přednáší mnoho významných osobností ze světa byznysu i veřejné správy.

Sedm důvodů, proč studovat na Ekonomické fakultě

Mezinárodní kvalita vzdělávání

Za kvalitním vzděláním nemusíte na Západ – studujte v centru Prahy na mezinárodní úrovni pod vedením renomovaných profesorů a odborníků z celého světa. Jsme náročnější, ale vyplatí se! #Připoj se k nám

Aplikace v soukromém a veřejném sektoru

Úspěchy našich absolventů jsou důkazem jejich širokého uplatnění se vzděláním na Ekonomické fakultě. Začněte s námi vaši skvělou kariéru v podnikání nebo ve veřejném sektoru na pozicích, na které jiní nedosáhnou! Na rozdíl od jiných univerzit vám naše vzdělání a náš přístup k výuce poskytuje široký rozhled, porozumění složitým procesům a umění činit důležitá rozhodnutí. Připojte se k nám!

Mezinárodní prostředí

Většina přednášek je v angličtině, takže s jazykem nebudete mít problém. Navíc polovina studentů na Vše je ze zahraničí, což vám dává jedinečnou příležitost poznat nové přátele z celého světa! Pojďte s námi objevovat svět!

Věda a výzkum

Naši výzkumníci vytvářejí výzkum na světové úrovni, řeší velké granty a přednášejí na prestižních konferencích. Posouvají hranice znalostí a předávají je studentům. Staňme se součástí vědeckých týmů již během studia!

Společenství

Spojujeme naše učitele se studenty i studenty navzájem. Síť, kterou si během studia vybudujete, se stane neocenitelnou výhodou ve vaší další kariéře. Vy a vaši spolužáci se brzy stanete úspěšnými CE OS a manažery, bude výhodou, že se navzájem poznáte!

Hodnocení

Dlouhodobě patříme mezi tři nejlepší ekonomické fakulty v České republice podle hodnocení studentů a profesionálů! Zároveň oceňujeme inspirativní osobnosti: Setkat se zde můžete i s nositeli Nobelovy ceny!

Studium a praxe

Každý ví, že propojení studia a praxe je v dnešním světě nutností. Proto nabízíme přednášky úspěšných odborníků ze soukromé i veřejné sféry a podporujeme stáže studentů. Můžete si také sestavit rozvrh podle svých časových potřeb, abyste získali pracovní zkušenosti již během studia.

aplikace

Přihlašovací proces se otevírá každý rok 1. prosince a končí 30. dubna. Některé programy se však liší v termínech (podívejte se do sekce „Novinky“ nebo „Důležitá data“, kde jsou uvedeny všechny důležité informace).

Chcete se dozvědět více informací? Neváhejte se podívat na webovou stránku:

 • Bakalářské programy
 • Master programy
 • MBA programy
 • Ph.D. programy

Vstupné

Poplatek za přihlášku do všech bakalářských a magisterských programů je 50 EUR (1 300 Kč) a je třeba jej uhradit prostřednictvím Informačního systému po registraci E-přihlášky. Správní poplatek je nevratný.

Pro přijetí na VŠE je nutné úspěšně složit přijímací zkoušky. Tyto zkoušky mají různé požadavky v závislosti na konkrétním programu. Důrazně se doporučuje podívat se na webové stránky programů a nejprve zkontrolovat podrobnosti nebo si můžete stáhnout leták, kde jsou uvedeny všechny požadavky.

Hodnocení předchozích studií

Pokud jste získali bakalářský/magisterský titul v oboru ekonomie nebo obdobném oboru, nostrifikaci lze provést na Vysoké škole ekonomické a obchodní v Praze.

VŠE jako vysoká škola, které byla udělena institucionální akreditace, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti dosaženého vzdělání. v zahraničí a může sám pro přijímací řízení posoudit, zda vzdělání uchazeče získané v zahraničí splňuje zákonnou podmínku pro přijetí ke studiu.

Vízové požadavky

Projekt „Student Mode“ je koncept vízového usnadnění pro studenty-cizince z vybraných třetích zemí, kteří jsou přijímáni ke studiu na vysokých školách v České republice.

Zapsáním se do studentského režimu mají studenti možnost přednostně získat termín schůzky s vízem .

Při pohovoru je nutné předložit všechny požadované dokumenty, jinak bude student ze Studentského režimu vyřazen.

Stipendia a financování

VŠE nenabízí žádná stipendia ani finanční výpomoc – kromě prospěchových stipendií.

Žebříčky

Mezinárodní žebříček

VŠE je každoročně hodnocena Financial Times a již několik let je hodnocena projektem Eduniversal Ranking jako jedna z nejlepších „business škol“ ve střední a východní Evropě.

Místa

 • Prague 3

  náměstí Winstona Churchilla, 1938/4, 120 00, Prague 3

  Programy

   Instituce také nabízí:

   Otázky