Keystone logo
Pillar College

Pillar College

Pillar College

Úvod

Vítejte na Pillar College , kde vám věnujeme pomoc při uskutečňování Božího záměru a vašich vášní ve vysokoškolském vzdělávání. Pillar je vysokoškolská a postgraduální instituce vyššího vzdělávání, která je věrná klasickému křesťanství, vychází z autority Božího slova a zavazuje se vyzývat křesťany, aby sloužili Kristu s vášní a záměrem. Přišel na svět, aby sloužil Bohu a lidstvu; jste také pozváni, abyste se naučili, jak investovat svůj život, aby měl trvalý dopad na náš svět.

Pillar College vzdělává, inspiruje a vybavuje studenty na vynikající stipendium, služby a vedení. Zakořeněn a oddaný křesťanské víře a lásce pilíř podporuje intelektuální, duchovní a sociální rozvoj své rozmanité studentské populace na různých výukových místech.

Místa

  • Newark

    Park Place,60, 07102, Newark

    Otázky