Keystone logo
Pasig Catholic College

Pasig Catholic College

Pasig Catholic College

Úvod

Katolická škola, pravá ruka církve při evangelizaci Božího lidu, je pověřena povinností rozvíjet křesťana, který nejen zná dogmata a nauky své církve, ale také z nich dělá svůj způsob života. Buduje a posiluje jeho smysl pro povinnost a účel, smysl pro osobní, občanskou a morální odpovědnost. Vyžaduje, aby všechny jeho činnosti prostupovaly charita a spravedlnost, což ho vede k poznání, že prostřednictvím svých bližních slouží Nebeskému Otci. Vychovává ho, aby viděl život ve smyslu služby Bohu a společnosti. Závěrečným testem úspěchu nebo neúspěchu katolické školy ve vzdělávání studentů je tedy stupeň, v jakém vyvinula lidský zájem o jiného člověka. Katolická výchova závisí na základním křesťanském poselství: MILUJTE BOHA, MILUJTE SVÉHO SOUSEDU.

V systému katolických škol jsou cíle a záměry posíleny a povýšeny KATOLICKOU FILOZOFII ŽIVOTA, která uznává věčný osud i pozemskou existenci každého člověka. V souladu s touto životní filosofií Pasig Catholic College svůj základní důvod, proč je ze svého celkového závazku k rozvoji autentického, křesťanského filipínce, vybaveného silnými morálními a sociokulturními hodnotami, přiměřenými praktickými znalostmi a schopnými setkat se výzvy života.

Místa

  • Pasig

    Pasig, Filipíny

    Otázky