We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

New Saint Andrews College

New Saint Andrews College

New Saint Andrews College

Úvod

Na New Saint Andrews College přejeme absolvovat studenty, kteří jsou intelektuálně i finančně svobodní. New Saint Andrews College vždy stála odděleně jako principiální instituce křesťanského vysokoškolského vzdělávání a jako lídr v klasickém křesťanském vzdělávání. Naše raná fakulta a zaměstnanci tvrdě pracovali, aby vytvořili pedagogiku zaměřenou na vštěpování návyků celoživotního křesťanského učení a vedení našim studentům a jejich vize věrně pokračovala až do současnosti. Před více než dvaceti pěti lety navíc zakládající rada prokázala ohromnou předvídavost, když odmítla přijmout jakoukoli formu peněz nebo pomoci od federální nebo státní vlády. Díky tomu je New Saint Andrews College ve svobodnější pozici sloužit Bohu.

Místa

  • Moscow

    South Main Street,405, 83843, Moscow

    Otázky