Keystone logo
New Professions Technical Institute

New Professions Technical Institute

New Professions Technical Institute

Úvod

New Professions Technical Institute byl založen v roce 1992 s cílem nabídnout vzdělávací příležitosti na podporu rychle rostoucí ekonomiky jižní Floridy. Město Miami bylo vybráno jako místo pro náš kampus kvůli jeho multikulturnímu prostředí a jeho stále rostoucí ekonomické základně. Komunita jižní Floridy se svými bohatými zdroji dovedností a nekvalifikovanou pracovní silou ustoupila vytvoření profesního institutu, jehož hlavním posláním je trénovat zaměstnání v různých oblastech. První třídu jsme zahájili v říjnu 1993 a po čtvrtstoletí pokračujeme v prosazování: „Vzdělání je klíčem k úspěchu.

New Professions Technical Institute uznává vzdělávání jako absolutní klíč k úspěchu pro profesionální a osobní rozvoj jednotlivce. K dosažení tohoto cíle se zavazujeme zpřístupnit vzdělávací programy, které odrážejí aktuální profesionální trendy v různých profesních dráhách.

Místa

  • Miami

    West Flagler Street,4000, 33134, Miami

    Otázky